Get-together in Bratislava on October 2nd-4th

(För svenska, se nedan)

Dear Chalmers alumni,


if some of you have anticipated some news about the annual get-together of the Chalmers Alumni Association for Continental Europe (CING-CE), you should wait no longer. Among several good candidates, we in the board of CING-CE have selected Bratislava in Slovakia as the city to host the event this year!


No, this is not a castle taken from a Disney movie, it really is the castle in Bratislava.

We have already started working on the activities and we are sure we will be able to put together a fun and interesting program for you and your spouses/partners. A visit to one of the many castles in and around Bratislava is probably a sure bet as well as the traditional boat trip, this time on the mighty Danube. And Bratislava, being the "Detroit of Europe", an interesting visit to a car manufacturer is also very likely.


Before some of you starts to think "But.... how do I get to Bratislava, sounds difficult?" we would like to recommend traveling via Vienna from where there are airport shuttles going several times per hour directly to Bratislava, the trip taking only about 40 minutes. And getting to Vienna does not normally pose a problem.

This announcement is only to inform you where (Bratislava) and when (October 2nd - 4th) the get-together will be held. When we have finished defining the how, i.e. the program with hotel recommendations, we will send you the official invitation, probably sometime in June. If you already have any questions, please do not hesitate to get in touch via email: continentaleurope[at]cing.chalmers.se

Until next email, we wish you a spectacular late spring and early summer!

Best regards,
Board of Chalmers Alumni Association for Continental Europe

--

Höstmöte den 2-4:e oktober 2015 i Bratislava

Kära Chalmersalumn,

om några har väntat på nyheter om årets höstmöte för den kontinentaleuropeiska avdelningen av Chalmersska Ingenjörsföreningen (CING-CE), så är denna väntan över nu. Bland flera bra kandidater har vi i styrelsen beslutat att årets höstmöte ska gå av stapeln i Bratislava i Slovakien!


Nej, det är inte ett slott taget ur en Disney-film, det är verkligen slottet i Bratislava.

Vi har redan påbörjat arbetet med att organisera aktiviteter och vi är säkra på att årets programm kommer att bli roligt och spännande för dig och din partner. Ett besök på ett av de många slott i och runt Bratislava är givet, precis som den traditionella båtturen, den här gången på den mäktiga Donau. Och då Bratislava inte för intet brukar kallas för "Europas Detriot" är ett intressant besök hos en billtillverkare väldigt troligt.

Innan några börjar tänka "Men... hur kommer man då till Bratislava, låter krångligt?" vill vi rekommendera att man reser till Wien där det går flygbussar flera gånger i timmen från flygplatsen till Bratislava med en restid på ca. 40 minuter. Och att resa till Wien brukar inte vara något problem.

Just nu vill vi bara informera var (Bratislava) och när (2-4:e oktober) höstmötet kommer att hållas. När vi också vet hur, dvs. när programmet med hotelrekommendationer är färdigt, kommer vi att skicka den officiella inbjudan per mejl, förmodligen någon gång i juni. Om ni redan har frågor, tveka inte att skriva ett mejl på continentaleurope[at]cing.chalmers.se

Varma hälsningar,
Styrelsen av CING-CE