Chalmers annual alumni get-together in Malaga on Sept. 29th to Oct. 1st!

(För svenska, se nedan)

Dear Chalmers alumni,

we are happy to invite all Chalmers alumni together with spouses/partners to our annual get-together. This year we meet in Malaga in southern Spain where we will explore both the modern IT industry as well as Spanish culture and history during a weekend of interesting activities with nice companions.

Alumni survey
During the winter, we conducted a survey among the Chalmers alumni in continental Europe to get input regarding our get-togethers so that we can attract more participants. You can find the result of the survey here. One outcome is that most potential participants welcome a get-together with lowered costs compared to what we have previously offered. This year we are following this feedback and have substantially reduced the costs for the participants without reducing the quality of the get-together.

Another outcome is a dedicated networking event which will help the participants to increase their professional network. The networking event will take the form of speed-dating where the participants get a one-on-one for a few minutes all other participants. If the number of participants will be too large for one group, it will be divided into sub groups depending on specialization of the participants.

Preliminary program
Please have a look at the preliminary program here. As usual, you can decide which activities you want to participate in and you only pay for the activities you attend. Due to the industry visit on Friday afternoon, there are two changes compared to the usual program. This year, European Championship for Chalmers alumni in golf is scheduled to take place on Thursday instead of Friday morning. Please notify us if you are interested in golfing on Thursday. Furthermore, no common lunch is planned on Friday so the first common activity is the industry visit where we meet at the company directly, each one can choose how to get there. The details of the industry visit can be found here.

We have also made sure that the NH Hotel can offer baby sitting service for Saturday evening if needed. Please let us know before hand if you want to use this service.

Even though the activities are a guarantee for fun, the most important reason for participating is meeting other friendly alumni. So take the chance to meet some familiar people or get to know new Chalmers alumni from all over Europe!

What to do next?
Once you have decided to participate, you should book the trip and hotel. This year, we have also selected two hotels where we are offered special rates. Besides the usual four star hotel (Mariposa) we also offer a cheaper alternative (Ibis city center). Both hotels are located close to each other as well as close to the NH Hotel where we will spend Saturday late afternoon/evening. Please see below for hotel information. Note: Both hotels have blocked a certain amount of single and double rooms for us until July 30th. First come, first served!

Note: You are responsible for booking the trip and the hotel on your own, we have simply negotiated the room price and are recommending two hotels. You can also select an entirely different hotel if you want to.

Furthermore, you must also let us, i.e. CING-CE, know which activities you want to participate in. To register, simply send us an email no later than September 1st and let us know if you want to participate on all activities or only selected ones. If you have any questions, please don't hesitate to get in touch as well.

Our email address: continentaleurope[at]cing.chalmers.se

Best regards,
the board of CING-CE

Weekend program

Industry visit program


Map over Malaga including industry visit

Map over Malaga city center excluding industry visit

Mariposa
A single room costs €122 and a double €131, both including breakfast. To benefit from these special rates for CING, you must book via email or via phone using the code "Chalmers group". Online booking will not give you special rates.
Phone: +34 952 579 300
Email: contact[at]mariposahm.com

Ibis city center
A single room costs €61 and a double €66, both including breakfast. To benefit from these special rates for CING, you must book via phone using the code "Chalmers group". Online booking will not give you special rates.
Phone: +34 952070741
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Käre chalmersalumn,

i år är vi glada åt att kunna bjuda in alla chalmersalumner tillsammans med partner till vår årliga höstträff. Denna gång möts vi i Malaga i södra Spanien där vi upptäcker den moderna IT industrin samt spansk kultur och historia under en helg med intressanta aktiviteter i trevligt sällskap.

Alumni-enkäten
Under vintern genomförde vi en undersökning bland våra chalmersalumner i kontinentaleuropa för att få synpunkter på våra träffar så att vi kan förbättra dessa och attrahera fler deltagare. Hela resultatet av enkäten kan du se här. Ett resultat är att många potentiella deltagare välkomnar en träff med reducerade kostnader i jämförelse med de tidigare träffarna vi har organiserat. I år följer vi medvetet denna synpunkt och vi har lyckats att sänka kostnaderna rejält samtidigt som vi har bibehållit kvaliteten på aktiviteterna.

Ett annat resultat är att vi för första gången organiserar en networking-träff där man kan utöka det personliga nätverket. Nätverksträffen tar formen av speed-dating där varje deltagare får prata med en annan deltagare för ett par minuter tills alla delatagare har pratat med alla andra. Om antalet deltagare blir för många för en grupp bildar vi flera grupper där deltagarna har liknande bakgrund.

Preliminärt program
Ta gärna en titt på det preliminära programmet här. Som vanligt kan ni välja vilka aktiviteter ni vill delta i och ni betalar endast för dessa aktiviteter. På grund av industribesöket på fredag eftermiddag har vi två ändringar gentemot tidigare program. I år kommer europamästerskapet i alumni-golf gå av stapeln redan på torsdagen istället för fredag morgon. Om du är intresserad av att deltaga så säg bara till när du registrerar dig. Vidare så faller den gemensamma lunchen på fredagen bort eftersom industribesöket börjar redan kl.13. Vi möts alltså direkt vid företaget och varje deltagare är själv ansvarig för att ta sig dit. Ett detaljerat program för industribesöket kan du se här.

Vi har även förvissat oss om att NH Hotel erbjuder möjligheten med barnpassning för lördag kväll. Säg till oss om ni vill utnyttja denna servicen.

Även om aktiviteterna garanterar att ni kommer att ha roligt så är ändå huvudsaken med att delta att man träffar andra trevliga alumner. Så ta chansen att träffa både bekanta som obekanta chalmersalumner från hela Europa!

Vad göra?
Efter att ni har bestämt er för att delta i årets höstmöte så bokar ni resa till Malaga samt hotell. I är har vi blockerat rum på två hotell där vi får förhandlade priser. Förutom det vanliga fyrstjärniga (Mariposa) kan vi även erbjuda ett billigare alternativ (Ibis city center). Båda hotellen ligger närma varandra samt nära NH Hotel där vi tillbringar lördag sen eftermiddag plus kvällen. Se nedan för närmare hotellinformation. Notera: Båda hotellen har blockerat ett visst antal enkel- och dubbelrum åt oss fram till 30:e juli. Först till kvarn!

Observera: Ni är ansvariga för att boka resa och hotel själva, vi rekommenderar endast ett hotel där vi har förhandlat fram ett förmånligt pris för hotelövernattning. Det står er fritt att välja ett annat hotel om ni så vill.

Ni måste även informera oss i CING-CE om vilka aktiviteter ni vill delta i. För att registrera er skickar ni ett mejl till oss senast den 1:e september där ni meddelar om ni vill delta i alla aktiviteter eller bara ett par. Om ni har några frågor så gärna av er.

Vår mejladress: continentaleurope[at]cing.chalmers.se

Med vänliga sommarhälsningar,
styrelsen för CING-CE

Helgens program

Program för industribesöket

Karta över Malaga inklusive industribesök

Karta över Malaga centrum utan industribesök

Mariposa
Ett enkelrum kostar €122 och ett dubbelrum kostar €131, båda priserna är inklusive frukost. För att ta del av dessa förhandlade priser måste du boka via mejl eller per telefon och uppge koden "Chalmers group". Bokningar via nätet kommer inte att ge dig dessa priser.
Telefon: +34 952 579 300
Mejl: contact[at]mariposahm.com

Ibis city center
Ett enkelrum kostar €61 och ett dubbelrum kostar €66, båda priserna är inklusive frukost. För att ta del av dessa förhandlade priser måste du boka per telefon och uppge koden "Chalmers group". Bokningar via nätet kommer inte att ge dig dessa priser.
Telefon: +34 952070741