Årsmöte 2017Årsmöte 2017 för Lokalavdelning Skåne Örestad hölls den 17/10 på Mellby Gårds Huvudkontor, Västra Hamnen, Malmö. 25 medlemmar var anmälda till mötet, ca 20 deltog.De viktigaste punkterna under årsmötet var att fastställa stadgarna och att välja ny styrelse, samt att diskutera den kommande verksamheten.

Så här ser den nya styrelsen ut:

Kjell Östlund, sekreterare; PO Löfgren, ledamot; Mats-Åke Hugoson, ordförande,; Mikael Hallhagen, kassör; CG Beckeman, ledamot

Efter årsmötet höll Vd Johan Andersson en intressant presentation: Mellby Gård och entreprenörskap, vi bjöds på förtäring och fortsatte diskussionerna kring den fortsatta verksamheten. Vårt tack till Johan och Mellby Gård.


Föredragningslistan som pdf.
Föreningens stadgar finns under fliken Stadgar.
Länk till: Årsmötesprotokoll 20171017

Årsmöte 2018

Skall enligt stadgarna hållas inom perioden september – november.