Kallelse till Årsmötet 20171017 kl 19 i Västra hamnen, Riggargatan 53, Malmö

Kallelsen som pdf.

Föredragningslistan som pdf.

Förslag på ledamöter i styrelsen som pdf.

Årsmötesprotokoll 20171017