2018-04-17 Föreningsmöte.

Inte bara Preppens - Brygghuset i Malmö
För de flesta Chalmerister är öl nära förknippat med Pripps. Det finns dock bryggerier även i Skåne, närmare bestämt 26 stycken väl etablerade. Ett av dem är BRYGGHUSET på Bergsgatan 33 i Malmö, och där hölls Chalmeristmöte för Skåne Örestad den 17 april.
Det blev ett trevligt möte med ett 25-tal deltagare. Under sakkunnig ledning fick vi åtnjuta ölets teori och praktik. Ölets kemi beskrevs som starkt påverkansbar med många olika parametrar och komponenter, speciellt jäst och humle av olika slag. Olika tillämpningar studerades både bland cisterner och i fem olika varianter vid provbänken. Studiebesöket avslutades med en buffé som passade väl till de olika ölsorterna.
 
 
2018-03-01 Föreningsmöte.

Årets första föreningsmöte hölls på spelföretaget Massive Entertainment. Intresset var stort, antal deltagare var begränsat till 30, och när inbjudan sändes ut blev anmälningslistan övertecknad. Företagets PR-manager David Antell tog emot oss och berättade om företagits historia, om företagskulturen och om de mycket stora framgångar man nått t.ex med spelet Tom Clancy´s The Division. Vi fick veta en del om spelet bakom spelen, och om den hisnande utveckling som förestår: Massive har fått uppdraget att leda miljard-projektet som skall göra ett spel av filmen Avatar .
Ordförande i CING Skåne Örestad tackade för en mycket intressant eftermiddag, och överlämnade ett exemplar av Chalmers Sångbok.

2017-11-29 Föreningsmöte.

Den 29 november hölls föreningsmöte med ca 20 anmälda deltagare. Den tillträdande ordföranden Mats-Åke Hugoson presenterade sig under titeln En gammal chalmerist berättar om IT och om hästar.
Mötet började med visning av hästverksamhet och veterinärklinik på Bäcka Gård, varvid deltagarna fick möjlighet att klappa Tornesch, klassad som en av de 10 främsta hopphingstarna i världen.Mötet fortsatte därefter på Rya Gård där glögg och viss förtäring serverades. Mats-Åke berättade episoder från Chalmers, om IT utveckling under 60 år, och om hästar. Presentationen avslutades med information om hästsportprojekt inom Chalmers Sport & Technology, som kan vara ytterligare ett skäl för ungdomar med hästsportintresse att söka till Chalmers.


2017-11-10. Spexet Magnus Ladulås i Halmstad.

På inbjudan från Lokalavdelning Halland var vi några stycken från Lokalavdelning Skåne Örestad som åkte upp till Halmstad den 10 november för att se Chalmersspexet Magnus Ladulås och delta i Spexkalaset.

Ett underbart spex och dito kalas, mycket välorganiserat.

Ett TACK till organisatörer och till spexare genom
Mats-Åke E59
Ordf. Skåne Örestad

2017-10-17. Årsmöte i Malmö

Den 10 november höll CING Skåne Örestad årsmöte i Malmö.


Ett 20 tal medlemmar i lokalavdelning Skåne Örestad samlades på Mellby Gårds huvudkontor i Västra Hamnen för att hålla årsmöte.
Flera av deltagarna var examinerade under 2000-talet fram till 2017, den äldste 1959, dvs det var ett ålders-spann chalmerister på närmare 60 år som deltog i mötet. Från Danmark kom Christer Karlsson, från Göteborg kom moderföreningens ordförande Jan Olof Ohlson samt Björn Albrektsson.

Under mötet fastställdes nya stadgar och en ny styrelse valdes. En viktig punkt på föredragningslistan var diskussion av kommande verksamhet, och deltagarna framförde flera goda förslag, både muntligen under diskussionerna och skriftligen genom ett utdelat frågeformulär. .
De nya stadgarna, protokoll från mötet och en presentation av den nya styrelsen hittar du under respektive flik på lokalavdelningens hemsida.

Efter mötet gav Mellby Gårds Vd Johan Andersson en mycket intressant presentation under titeln Mellby gård och entreprenörskap.
Slutligen fortsatte kvällen med mingel och god förtäring. Vi tackar Johan för värdskapet.