Två teknologer, Karl Laanemets och Isac Edin, är de första stipendiater
som 2016 erhållit medel ur Göran Johanssons Minnesfond. De studerade våginducerade globala vibrationer i skeppsbalken samt möjlig dämpning av dessa. Arbetet utfördes under våren vid DNV GLs kontor i Hövik strax utanför Oslo.