Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare, GfCS

2000-04-03  Riggbygge i Ostasien, att arbeta och leva. Peter Ankarsvärd och Rutger Ogeman
2000-10-25  Presentation av Stena Vmax. Per-Olof Källberg och Orvar Toreskog
2004-11-05  5040-årsjubileum med föredrag och kalas på Börsen
2007-10-23  (Varför går det snett?) Peter Stålberg
                     Va! Utbildar vi fortfarande skeppsbyggare? Lars Larsson
2008-11-25  Studiebesök hos GVA Consultants
2009-02-26  Studiebesök hos Wärtsilä
2009-05-26  Annual meeting at Imperial Shipping Ltd
                     What does a shipping company really do? Mikael Kjellberg
2010-03-02  SQN-föreläsning och kåseri. Bo Bengtsson och Anders Ulfvarsson
2010-05-17  Årsmöte och presentation av Lloyds Register på Önnereds Brygga
2010-11-04  Martha-afton med film och 'dansk frokost'.
2010-12-07  Studiebesök hos Bassoe Technology. Värd Lars Felix.
2012-01-17  Martha-afton med film och 'dansk frokost'.
2013-01-24  Martha-afton med film och 'dansk frokost'.
2013-03-21  Studiebesök hos Cedervall & Söner
2013-05-14  Årsmöte med val av ny ordförande samt utdelning av SQN-priset för 2012
2013-10-22  Studiebesök ombord KBV001
2014-05-14  Årsmöte och SQN-föredrag av Stig Bystedt, S60
2014-11-26  Vad gör dom på Skepps egentligen? Per Hogström, Inst. för Sjöfart och Marin teknik
2014-01-28  Martha-afton med film och 'dansk frokost'.
2015-01-20  Prof. David Andrews, UCL, on 'Ship Design - academic research for
                     industrial applications'.
2015-01-27  Martha-afton med film och 'dansk frokost'.
2015-04-23  Vi drabbades tyvärr av ett mässfall. Tåget från Kalmar blev stående i trakten av
                    
Emmaboda. Alternativt transportsätt fanns inte i rådande läge. Vi återkommer troligtvis i
                    
höst med föredraget om Costa Concordias förlisning.
2015-05-18  Årsmöte med SQN-prisutdelning till två mycket värdiga pristagare, se närmare
                     presentation under SQN-priset. Lasse Larsson höll sitt 'berömda' föredrag "På kryss
                     mellan Chalmers och näringslivet -en seglares vägval", varefter följde samkväm kring
                     en italiensk buffé.
2015-11-25   En fullmatad föredragsträff med tyngdpunkten lagd på säkerhetsfrågor till sjöss.
                     Men först erinrade Anders Ulfvarson kort om den kompetens och de egenskaper som
                     gjorde nyligen bortgångne Jan Stefenson till en synnerligen populär professor i
                     skeppsmaskinteknik.
                     Dagens huvudattraktion var sjökaptenen Hans Rosengrens föredrag om förloppet vid
                     Costa Concordias förlisning med utgångspunkt från haverirapporten kryddat med detaljer
                     om hur haveriet beskrevs av media. En inspirerad föreläsare möttes till slut av mycket
                     varma applåder från en kunnig lyssnarskara.
                     Per Fagerlund sammanfattade DESSO-projektet och Jan Bergholtz redogjorde för
                     'state-of-the-art' beträffande läckstabilitet.
                     Sedvanligt mingel avslutade dagens program.
2016-01-26   Martha-afton med film och 'dansk frokost'.
2016-05-25   Årsmöte och mingel på 'Kusten'
2016-12-12   Studiebesök ombord M/S Tor Ficaria, bl a för att se scrubbern. Begränsat deltagande.
2017-02-28   Martha-afton hos PorterPelle med 33 deltagare varav 12 teknologer
2017-04-27   Studiebesök hos ett SKF som står mitt i en spännande utveckling av förebyggande 
                      underhåll.
2017-12-15    Jul-Nåväl ombord S/S Marieholm
2018-02-06    PelleF och LeffeB berättade historien om GfCS  för Senior-Emil(ia)
2018-05-16   Årsmöte i samarbete STENA samt utdelning av årets SQN-pris till Dan Sten Olsson.
                     Mötet hölls på Stena-terminalen i närvaro av ett 70-tal skeppsbyggare - teknologer,
                     yrkesaktiva och seniorer. Skepps viceprefekt Jonas Ringsberg överlämnade  utmärkelsen
                     - en nål i guld och ett diplom till en glad och stolt pristagare. Dan Sten Olsson höll en
                     mycket uppskattad och personlig exposé över tekniska milstolpar och viktiga händelser
                     inom Stena-sfären, följd av tekn. dir. Harry Robertssons beskrivningar av pågående och
                     kommande projekt.