Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare, GfCS

Kommande program 2018

Årsmöte och SQN-utdelning i samarbete med STENA

Tidpunkt: 16 maj 2018 klockan 17.00 ; OBS tiden!
Plats:       STENAs huvudkontor, samling i avgångshallen i terminalen