Styrelse

Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare, GfCS

Styrelse:
Ordförande Joakim Lundman, M03
Sekreterare Adam Andersson, teknolog FCS
Kassör Patrik Molander, M16
Ledamot Per Stefenson, S81
Ledamot Per Hogström, M04 ​
Ledamot Erik Larsson, M14
Arbetsutskott:
Per Fagerlund, S69
Leif Blomquist, S68
Anders Knös, S74
Mats Berggren, S74
Bo Hägg, S69

Tillbaka