Styrelse

Globalföreningen för Chalmers Skeppsbyggare, GfCS

Styrelse:
Ordförande Joakim Lundman, M03
Sekreterare (gemensamt inom styrelsen)
Kassör Ulf Freudendahl, S71
Ledamot Per Stefenson, S81
Ledamot Per Hogström, M04
FCS-representant Tobias Hammar, teknolog
Arbetsutskott:
Per Fagerlund, S69
Leif Blomquist, S68
Anders Knös, S74
Mats Berggren, S74
Bo Hägg, S69

Tillbaka