Rickard Wilson Sällskapet

Provisorisk sida

Dokument inför årsmötet 2016-05-28 i Chalmers Kårhus (OBS!)

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2015 - 2016
Kontoplan
Resultatrapport
Balansrapport
Huvudbok
Verifikationslista
Revisionsberättelse

Valberedningens förslag till ledamöter


Föreningens plusgiro:  1178668-8