Med Lars-G Larsson
                                                                                   Tillbaka till Senior-Emil