Ordförande  Svante Bergö  F68
Sekretös  Inger Skogsberg  A70
Fixstjärna  Jan-Erik Bäckström ("Kardan")  K72
Ledamot och guru  Claes Sturegård  F67
Ledamot och avanceur   Claes-Göran Petersson ("Cigge")   V73
Emeritus Pro Nobis  Sven Mellquist  M56