Stadgar för jubileumsstipendiet
Chalmersska ingenjörsföreningens lokalavdelning i
Småland och Blekinge


Syftet med stipendiet är att uppmärksamma Småland och Blekinge och behovet av civilingenjörer för industri och samhälle i regionen. Stipendiet kan delas ut till en teknolog vid Chalmers som gjort sitt examensarbete om minst 30 poäng på något företag eller någon verksamhet i lokalavdelningens område, eller om examensarbetet på något annat sätt har beröringar med regionen. Utdelningen sker, om sökande och ekonomiska medel finns, lämpligast en gång om året. Normalt skall stipendiet vara på 10 000 SEK, eller vad styrelsen bestämmer, och stipendiaten plus en partner bjuds på någon av lokalavdelningens vår- eller höstmötesfest, där arbetet presenteras och stipendiet under högtidliga och festliga former överlämnas. Styrelsen för Cing-SmB utser enväldigt stipendiaten och beslutet går inte att överklaga.
Stipendiaten måste uppfylla nedanstående kriterier:

• Examensarbetet skall vara utfört och godkänt eller att handledaren bedömer att arbetet skall bli godkänt,.

• Stipendiaten skall med stor sannolikhet bedömas få sin examen vid Chalmers tekniska högskola om examen inte redan är klar.

• Examensarbetet skall ha en väsentlig anknytning till regionen, normalt skall det ha utförts vid något företag och/eller verksamhet i regionen.

Vid flera sökanden utdelas stipendiet till den som, i prioritetsordning:
1. Kan antas bli kvar i Småland Blekinge och delta i lokalavdelningens framtida fester.
2. Kan antas bli kvar i regionen

Stadgarna är antagna vid Chalmersska ingenjörsföreningens lokalavdelning i Småland och Blekinges vårmöte 2009-04-18

Anvisningar för att söka stipendiet

Chalmersska ingenjörsföreningens lokalavdelning i Småland och Blekinge, Cing-smb har för att högtidlighålla Chalmersska ingenjörsföreningens 100-årsjubileum och för att uppmärksamma lokalavdelningens verksamhet, inrättat ett stipendium för bästa examensarbetet utfört för Småland och Blekinge med omnejd. Examensarbetet skall ingå i någon civilingenjörsutbildning, eller motsvarande, vid Chalmers tekniska högskola. Den eller någon av dem som gjort examensarbetet kan ansöka. Se också stadgarna på föreningens hemsida.

Skriv din ansökan med egen motivering om varför du skall få stipendiet och vad examensarbetet betyder för företaget och bygden. Ansök gärna innan examensarbetet är helt klart men observera att stipendiet endast delas ut för färdiga examensarbeten. För bedömning måste ansökan också innehålla följande uppgifter:
• Namn på sökanden.
• Utbildningslinje.
• Datum när examen var klar eller beräknas vara klar.
• Namn på examensarbetet och gärna en kort beskrivning på några rader.
• Namn på samtliga som deltar i examensarbetet.
• Handledare för examensarbetet.
• Handledarens e-post.
• Företagsnamn inkl adress.
• Namn på företagets kontaktperson.
• E-post till kontaktpersonen.
• Namn och e-post till eventuellt andra personer som kan vara intressanta för bedömningen.

Ansökan skickas med e-post till den adress som finns angiven på föreningens hemsida http://www.cing-smb.se/ Kontrollera alltid adressen innan ansökan skickas för adressen kan ändras! Du skall inom 14 dagar ha fått kvitto, via e-post, på att vi fått din ansökan.

Välkommen med din ansökan senast den 15 juni! Ansökan skickas till föreningens sekreterare eller ordförande gärna med e-post. Se början på föreningens hemsida för e-postadresser.

Styrelsen