Kommande aktiviteter.

Vid styrelsemötet den 23 november fastställdes en verksamhetsplan med två aktiviteter under våren samt två aktiviteter plus årsmöte under hösten.

Årets första möte hölls på Massive Entertainment den 1 mars (se fliken genomförda aktiviteter).

Nästa möte planeras till den 17 april på kvällen i Malmö. Planeringen är inte helt klar, men vi hoppas det skall bli både intressant och gott. Inbjudan kommer att sändas ut direkt efter nästa styrelsemöte den 15 mars.

Under hösten planeras ett industribesök, datum ej fastställt.

Årsmötet skall enligt stadgarna hållas i perioden september till november

I november är det dags för gåsamiddag, kanske inte just Mårtensafton (då många har sina egna traditioner) men troligen veckan efter.