Föreningsmöte.17:

​Inbjudan till Chalmeristmöte onsdagen den 29 november i Helsingborg.

Tillträdande ordförande för Lokalavdelning Skåne Örestad
Mats-Åke Hugoson presenterar sig under rubriken:
En gammal chalmerist berättar om IT och om hästar.

De som vill titta på hästarna och på ridanläggningen med veterinär-station är välkomna till Bäcka Gård, Ryavägen 545 (mittemot infarten till Rya Golfbana) vid 17.30-tiden.

Därefter intar vi kl. 18 glögg och enkel förtäring på Rya Gård, Rya Ängaväg 85 (strax norr om Rya golfbana)

Kl 19 börjar presentationen på Rya Gård.

Mötet är avgiftsfritt men anmäl dig på skane@cing.chalmers.se så att det säkert finns tillräckligt med glögg.

Ta gärna med hästintresserade familjemedlemmar.

Välkomna


Denna inbjudan spm pdf