Chalmersska Ingenjörsföreningen Östgötaavdelningen

OBSERVERA: Kallelser till möten och evenemang med CingÖ skickas numera endast ut via e-post. För att inte missa någon info, gå in på Medlem / Adressändring och uppdatera dina uppgifter.
Du har också möjlighet att hos ordföranden önska att få kallelse via snigelpost. Men det måste vara en aktiv handling från dig.

Information från styrelsen

Vi letar förtvivlat efter fler personer som kan hjälpa Margareta i valberedningen.

Hälsar styrelsen genom Claes Alströmer/Webansvarig.Årsmöte 2017

Det är ännu inte för sent att anmäla sig

till studiebesök och årsmöte 2017 med Chalmersska Ingenjörsföreningen Östgötaavdelning
Dag: Onsdagen den 10 maj 2017
Tid: Studiebesök samling kl.14:45
Tid: Årsmöte inpassering kl.18:00
Årsmötet inleds med studiebesök vid Södra skogsägarnas såg i Kisa
Karlebyvägen 1, Kisa, samling i entrén.
Förtäring och själva årsmötet äger rum i Sockenstugan, Kyrkstigen 1, Kisa

kl. 14:45 Samling i entrén till kontoret
OBS! Antalet platser till studiebesöket är begränsat till 14 personer!
Först-till-kvarn-principen gäller!
kl. 15:00 Studiebesöket startar (vi skall ut i sågen så kom i tid)
kl. 17:40 gemensam avfärd till Sockenstugan
kl. 18:00 Samling Sockenstugan (bredvid Församlingshemmet i Kisa),f ör en traditionell måltid
kl. 18:45 Årsmöte
Meddela om du har allergier att ta hänsyn till eller önskar hjälp med samåkning så försöker vi tillgodose det.
Anmälan snarast med namn, deltagande i visning alt. endast årsmöte, ev. allergi och önskemål om avreseplats för samåkning till carlolof.carlsson80@gmail.com.
OM inte mail fungerar ring 070-664 15 05. Om bekräftelse av anmälan inte kommit ett par dagar efter anmälan anmäl på nytt.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och valberedningens förslag till ny styrelse kan fås antingen av Carl-Olof (carlolof.carlsson80@gmail.com) eller Claes (claes@alstromer.se)

Styrelsen.