Chalmersska Ingenjörsföreningen Östgötaavdelningen

OBSERVERA: Kallelser till möten och evenemang med CingÖ skickas numera endast ut via e-post. För att inte missa någon info, gå in på Medlem / Adressändring och uppdatera dina uppgifter.
Du har också möjlighet att hos ordföranden önska att få kallelse via snigelpost. Men det måste vara en aktiv handling från dig.

Information från styrelsen

Vi letar förtvivlat

efter fler personer som kan hjälpa Margareta i valberedningen.

Hälsar styrelsen.

Onsdagen den 25 oktober. kl. 18.30 - 19.30. Landeryds Observatorium på Landeryds Golfbana, Linköping.

Östergötlands Astronomiska Sällskap som bildades 1978 har byggt ett observatorium på Landeryds Golfbana. CingÖ ordnar en visning av observatoriet och några aktuella objekt på hösthimlen. http://www.astronomi-oas.nu/

Anmälan senast fredagen den 18 oktober 2017 med namn och ev. önskemål om avreseplats för samåkning till carlolof.carlsson80@gmail.com.

antalet besökare är begränsat är en snabb anmälan väsentlig.
Om inte mail fungerar ring 070-664 15 05.
Om bekräftelse av anmälan inte kommit senast den 20 oktober anmäl på nytt.

Visningen är mycket väderberoende varför meddelande om den går att genomföra kommer att skickas under visningsdagens eftermiddag.
Det är därför viktigt att meddela aktuellt mobilnummer för SMS eller mailadress.
Om visningen inte kan ske som planerat görs nytt försök en vecka senare den 1 november kl. 18.00 – 19.00. Observera att reservtiden är tidigarelagd en halvtimme.

Hälsar styrelsen