Chalmersska Ingenjörsföreningen Östgötaavdelningen

OBSERVERA: Kallelser till möten och evenemang med CingÖ skickas numera endast ut via e-post. För att inte missa någon info, gå in på Medlem / Adressändring och uppdatera dina uppgifter.
Du har också möjlighet att hos ordföranden önska att få kallelse via snigelpost. Men det måste vara en aktiv handling från dig.

Information från styrelsen

Vi letar förtvivlat efter fler personer som kan hjälpa Margareta i valberedningen.

Hälsar styrelsen genom Claes Alströmer/Webansvarig.Årsmöte 2017

Onsdagen den 10 maj 2017 höll Chalmersska Ingenjörsföreningen Östgötaavdelning ordinarie årsmöte med tillhörande studiebesök. Studiebesöket startade kl 15 på Södras skogsägarnas såg i Kisa. Vi fick en rundvandring i hela sågen. Tyvärr råkade man ut för ett kedjebrott för inmatningen av stockarna precis när vi anlände. Så det var bara en liten del av sågen som vi fick se i aktion. För mer information se nedan.
Efter studiebesöket hölls ordinarie årsmöte i Sockenstugan som till hör Kinda församling, en mycket trevlig stuga. Årsmötet startade kl 18.

Den nya styrelsen ser ut som följer:
Ordförande Henrik Brodén
Vice ordförande Carl-Olof Carlsson
Sekreterare Per-Ola Post
Kassör Anders Rindö
Klubbmästare och fanbärare Maria Lööf
Övrig ledamot Åke Kinnander
Webansvarig Claes Alströmer (ej med i styrelsen)

Till revisorer valdes Christina Berglund, Peder Antonsson och Kjell Mässgård.

Till valberedning utsågs Margareta Brattö. Två vakanser finns fortfarande.

Lite fakta om sågen i Kisa
All produktion sker i 2-skift. Antalet anställda är 92 och platschef är Patrik Wass.
Man sågar totalt 240.000 kbm varav 150.000 kbm hyvlas. Av det virke som tas in är 40 % gran och 60 % furu i längder från 1,8 meter t.o.m. 5,4 meter. Allt virke torkas till en fuktkvot om 18 - 20 %. (Möbeltorrt är ca 8 %, red. anm.)
Dimensioner:
Furu sidobräder 19, 25 och 32 mm, centrumvirke från 32 x 125 till 100 x 200.
Gran sidobräder 19, 22 och 32 mm, centrumvirke från 47 x 100 till 47 x 250.
Huvudprodukten är konstruktionsvirke för bygghandel i Sverige.

Styrelsen gm webbansvarig