Rejäl omstart i Skåne Örestad                                                      (Avancons nr 4 2017)


Mats-Åke Hugoson, E59

Årsmötet: Ett 20 tal medlemmar i lokalavdelning Skåne Örestad samlades den 17 oktober på Mellby Gårds huvudkontor i Västra Hamnen för att hålla årsmöte.

Flera av deltagarna var examinerade under 2000-talet fram till 2017, den äldste 1959, dvs det var ett ålders-spann chalmerister på närmare 60 år som deltog i mötet. Från Danmark kom Christer Karlsson, från Göteborg kom moderföreningens ordförande Jan Olof Ohlson samt Björn Albrektsson.

Under mötet fastställdes nya stadgar och en ny styrelse valdes (se nedan). En viktig punkt på föredragningslistan var diskussion av kommande verksamhet, och deltagarna framförde flera goda förslag, både muntligen under diskussionerna och skriftligen genom ett utdelat frågeformulär.

De nya stadgarna, protokoll från mötet mm. hittar du på lokalavdelningens hemsida.

Efter mötet gav Mellby Gårds Vd Johan Andersson en mycket intressant presentation under titeln Mellby gård och entreprenörskap.
Slutligen fortsatte kvällen med mingel och god förtäring. Vi tackar Johan för värdskapet.

Den nya styrelsen.
I brist på yngre villiga kandidater valdes Mats-Åke Hugoson E59 till ordförande för det kommande verksamhetsåret. Till övriga ledamöter valdes CG Beckeman K 66, Kjell Östlund E 70, PO Löfgren M 82 samt Mikael Hallhagen K 91.
Styrelsen konstituerade sig direkt med Kjell Östlund som sekreterare och Mikael Hallhagen som kassör.​SKÅNE Nu är vi igång igen!                                                           (Avancons nr 3 2017)Medlemmarna i Lokalavdelning Skåne – Örestad kallades under hösten till årsmötet den 17 oktober i Västra Hamnen i Malmö: mötet har alltså just hållits när detta nummer av Avancons kommer ut. Programmet för kvällen omfattade bland annat diskussion om vår verksamhetsplan. Vi återkommer med rapport. Efter årsmötet fick vi höra Vd Johan Andersson berätta om verksamheten inom Rune Andersson-imperiet under titeln Mellby Gård och Entreprenörskap.
Se vidare lokalavdelningens hemsida under www.cing.se där du också hittar information om kommande aktiviteter.

I samverkan med lokalavdelning Halland inbjuder vi till spexföreställning Magnus Ladulås i Halmstad den 10 november, och bjuder då på bussresa från Malmö-Helsingborg till Halmstad och åter.
Anmälningstiden gick visserligen ut den 17 oktober, men kanske finns biljetter kvar. Ta chansen direkt idag genom att ringa 035 31237, kassören Bengt Johansson i Lokalavdelning Halland. Mer om spexföreställningen finns att läsa i Hallands spalt.

Hör gärna av dig till skane@cing.chalmers.se om verksamheten i söder.
Nu är vi igång igen !
Mats-Åke Hugoson E59
Tillförordnad styrelseordförande.

Sökes:golfspelare och styrelsefolk                                              (Avancons nr 1 2015)

I början av maj (veckodag) kommer det tredje Skånegolfmästerskapet att utspelas på Åkagårdens golfklubb strax norr om Ängelholm. Om ni är intresserade, kontakta undertecknad.

Förutom golfspelare söker vi även några personer som har lust att ta på sig lite extra aktiviteter och sitta med i styrelsen. Kontakta gärna undertecknad igen. Jobbar ni på något intressant projekt eller företag
och skulle gärna visa upp detta så gör som tidigare uppmanats, kontakta undertecknad!
September eller oktober verkar vara månader som kan vara lämpliga mötesmånader med tanke på de tidigare snöstormsinställda:

För övrigt passar vi på att önska en glad vår med anstormande Cortege.

KJELL GROTH, K73
ORDFÖRANDE

Intensivt arbete för att återuppstå                                                  (Avancons nr 3 2014)

Att låta Skåne återuppstå enligt lagar och förordningar visade sig vara ett längre och mer komplicerat arbete än vi trott. Förhoppningsvis ska detta vara klart senare i höst. Detta hindrar oss dock inte från att
arrangera ett möte i höst, snarare tvärt om, ett officiellt möte, där föreningens stadgar återigen ska godkännas. Det gick med andra ord inte att fortsätta där Skåne lades ner för några år sedan.

Två projekt för nästa möte finns men i skrivande stund har vi inte fått klart med något av dem. Har ni lämnat er epostadress till föreningen så kommer inbjudan till er via denna kanal senare.

Är ni sugna på att gå på ett Chalmersspex så kan ni kontakta lokalföreningen i Halmstad som håller i spexets turné till Halmstad i november. Har ni tur kanske det finns plats på spexkalaset också.

Under tiden jobbar vi vidare med skattemyndigheterna för att återuppstå.

Vänligt men bestämt
KJELL GROTH, K73
”ORDFÖRANDE”