3C-samverkan

3C står för en gemensam uppgift att stärka Chalmers varumärke av de tre enheterna Chalmersska Ingenjörsföreningen, Chalmers tekniska högskola och Chalmers Studentkår.

Samverkan sker på olika sätt och regelbundet träffas representanter från de tre enheterna för att diskutera och samordna olika verksamheter och aktiviteter.