Kontakt


Stipendiemottagare utses enhälligt av styrelsen för jubileumsfonden. Styrelsen väljs för två år i taget och består för 2017 av:

Frida Almqvist, ordförande
Peter Alehammar
Janna Hempel
Sten Li, Studenkårens representant
Axel Jarenfors, Moderföreningens representant.


För att kontakta styrelsen, skicka ett mail till:
jubileumsfond@cing.chalmers.se