Avtackning och prisutdelning (Avançons nr 3 2016)
AVTACKNING Den 31 augusti avtackades vår mångårige styrelsemedlem Mats Bjärudd
(A68) hemma hos Gösta Jacobsson, tidigare medarbetare till Mats, som invaldes 1982, var Klubbmästare i två omgångar och Ordförande 2003-2008. Mats fick boken Chalma Mater, band 7, som handlar om Chalmers under åren 1997 till 2010.

SPEXFÖRBEREDELSER Detaljförberedelserna för Kleopatra, som kommer till Halmstad
fredagen den 18 november, började i augusti med uppföljningar av bokningar
och kontrakt (Teatern, Soldathemmet, Spexet), priser, genomgång av Planeringstabell,
Sponsorlista med mera. ”REKTOR ERIKSGATAN”, innebärande en
presentation för Högskolan i Halmstad av ”senaste nytt och framtidsplanerna för vårt
Alma Mater – Chalmers”. Vår ordförande, Sture Wahlsten (F71), har varit i kontakt
med Karin Starrin, Högskolans styrelseordförande och f d landshövding i Halland,
som uppskattade initiativet. Förslag: Högskolestyrelsen skickar en inbjudan
till rektor Stefan Bengtsson (efter det att denne tillfrågats).

PRISUTDELNING Vår sedvanliga prisutdelning till Högskolans Utvecklingsingenjörer
ägde rum den 27 maj. Priskommittén, bestående av Nils-Ola Eklund (M74), Bengt
Johansson (V68) och Kenth Olsson (M74) belönade följande projekt:
Första pris gick till projektet Sunwell av Alexander Ingvarsson och Jonas Sundmark
och handlar om framställning av drickbart vatten för hushåll runt ekvatorn. Aha-upp-
levelsen är att solen gör allt arbete; knorren är framtidstänket som hjälper människor i
stort behov av drickbart vatten.

Andra pris gick till projektet M-kit, av Eleonore Glebe och Frida Nittfors; ett
monteringsarbete utan metallverktyg – ett projekt inom ”industriell kommunikation”.
Aha-upplevelsen är den eleganta lösningen av ett monteringsproblem; knorren är att
inga metallverktyg behövs.

SVEN E. BORG, V56, SEKRETERARENödsignalering till sjöss tog priset
(Avancons nr 2 2015)

Årsmötet. Endast fem medlemmar hade anmält sig till årsmötet 30 maj. (Många andra
arrangemang lockade i Halmstad denna dag.) De samlades på Högskolan i Halmstad.
Efter drygt en timmes rundvandring bland de cirka 150 examensprojekten begav
sig deltagarna till det närliggande Science Park-huset, där Årsmötet avhölls med sedvanlig
dagordning. Styrelsen omvaldes, med Sture Wahlsten (F71) som ordförande.

Utställningen av examensarbetena, ett årligen återkommande, högkvalitativt
arrangemang, som den marknadsinriktade, dåvarande studierektorn för Utvecklingsingenjörsprogrammet
Jan Einar Blomqvist (M60) tog initiativ till 1982, omfattade totalt 150 projekt från 18 olika program.
Se vidare www.hh.se/arstudent/utexpo/ utexpo2015/ utstallare2015.65443587.html

Vår avdelning delade även i år ut pris till Utvecklingsingenjörerna. Priskommittén, bestående av Mats Bjärudd (A68), Nils- Ola Eklund (M74) och Bengt Johansson (V69) valde projektet Hefla, en ny produkt för nödsignalering till sjöss, samt projektet BlackOut, ett avsotningsverktyg för värmepannor i drift. Ett utdrag ur Priskommitténs protokoll tas in i nästa nummer av Avançons.

Vår styrelsemedlem Hans-Erik Eldemark (E77) var i år handledare för fem av UTVING- projekten. Två av dessa belönades med 1:a resp. 2:a pris av den förnämliga Fåhré-stiftelsen – med syfte att ”uppmuntra
kreativitet och entreprenörskap”. Och de kommer att gå vidare till Science Park för vidare utveckling. För Hans-Erik var det 25:e året som handledare.

Slutligen kan berättas att spexet ”Rasputin” kommer till Halmstad fredagen den 20 november.

SVEN E. BORG, V56, SEKRETERARE


Spexkalas på Soldathemmet  (Avancons nr 3 2014)

2014 års Chalmers-Spex Herakles presenteras på Halmstads Teater fredagen den 7 november,
kl. 18.30. Medlems- och Sponsorinbjudningar skickades ut i vecka 37. Även i år bjuder vi in Skåne-Örestad-medlemmarna (endast mail-utskick).

Nytt för i år är att Kalaset avnjutes på Soldathemmet på Regementsområdet (gamla I 16), det vill säga i autentisk 91:an Karlsson-miljö. Anledningen är att vår gamla Kalas-restaurang ”Jarlen” har bytt
ägare, samt att Kommunen har tagit över alkoholrättigheterna i ”vår” Festsal. På grund av vissa oklarheter i detta sammanhang undersökte vi alternativa lokaler, varvid Soldathemmet visade sig vara den helt
överlägsna. Möblering, servering etc. kan ordnas på ett bra sätt. – En speciell utmaning blir förstås logistiken, då alla gästerna, inklusive Spex-truppen, ska förflyttas de två och en halv kilometerna dit (och tillbaka). Egen bil och inhyrd buss ligger ju nära till hands, men det visade sig att även Stadstrafikens
busslinje passar perfekt.

Vår kassör Bengt Johansson (V69) prickade in ett MVG- (eller liknande) vid tentan i ämnet ”Alkohollagskunskap” på Socialförvaltningen i början av september. Så nu kan Bengt gå vidare i sin framgångsrika karriär som ”serveringsansvarig” på våra Kalas.

Prisutdelning 2014 ...
Prisutdelning till utvecklingsingenjörerna på Högskolan i Halmstad 2014 har också ägt rum. Av alla 18 högkvalitativa examensarbeten valde Priskommittén, bestående av Nils-Ola Eklund (M74) och Bengt
Johansson, ut följande två:

Första pris till detekteringsprojektet RA Detect av Anders Hedborg och Robin
Sandberg, med motiveringen: Aha-upplevelsen är att lantbrukaren nu kan få hjälp att hitta oönskade saker på åkern före skörd, typ döda djur eller burkar och flaskor av aluminium eller plast.
Genom att slippa få med sådant höjs både kvaliteten och produktiviteten. Knorren är att samma radarteknik skulle kunna användas för att hitta nedgrävda och glömda rör och ledningar samt även inom
arkeologin.

Andra pris till träningsprojektet Coymo av Kim Gutestam och Mattias Magnusson, med motiveringen:
Aha-upplevelsen är att man med detta hjälpmedel nu lättare hemma kan komma ihåg vilka rörelser man fick i uppgift att utföra hos sjukgymnasten, och hur rörelserna ska utföras rätt. Man kan även få bekräftelse av konditionen och att träningen ger resultat samt vilka andra kroppsdelar som också behöver tränas. Knorren är att det blir roligare att träna.

... och prisutdelning 2013
Priskommittén, där även Mats Bjärudd (A68) ingick, hade 13 högkvalitativa projekt att välja mellan, och kom fram till följande:
Första pris till reklamprojektet Attensign av Johanna Wendel och Filip Johansson, med motiveringen: Aha-upplevelsen är att Reklamskylten blir mycket flexibel, och den är hela tiden uppdaterbar.
Knorren är att den förgyller tiden för exempelvis väntande i en busskur och minskar
lusten att slå sönder skylten.

Andra pris till larmprojektet MT Alarms av Mathilda Carlsson och Tobias Hammarstig, med motiveringen: Aha-upplevelsen är att man effektivt förhindrar stölder och förstörelse av kläder i våra butiker redan innan det skett. Knorren är det anmärkningsvärt låga priset för de små apparaterna, som blir lönsamma fort för butiksägarna.

SVEN E BORG, V56, SEKRETERARE