CingÖ fyller 75 år – det ska firas! (Avançons nr 3 2016)
Firande av CingÖ som fyller 75 år i år planeras i november om intresset för fest är tillräckligt
stort. Vid festen planeras underhållning av spexare och deltagande av representanter
från Göteborg. När detta skrivs har frågan skickats till medlemmarna men alla svar har
ännu inte inkommit. Följ utvecklingen via CING:s hemsida och i mail till boende i distriktet.

Planering av studiebesök pågår men tyvärr finns inga detaljer att rapportera nu.
Läs mail och bevaka hemsidan!

CARL-OLOF CARLSSON, E69
ORDFÖRANDE


Givande besök på Bravikens bruk
(Avancons nr 2 2015)

Årsmötet den 7 maj inleddes med ett besök hos Bravikens pappersbruk i Norrköping, där produk-tionschefen Göran Korsfeldt presenteradeerade företaget (som ingår i Holmen Paper).

Det som produceras på bruket är magasinpapper, bokpapper, tidningspapper, färgat tidningspapper och katalogpapper.

Det minskade tidningsläsandet har krävt en successiv övergång från uteslutande tidningspapper till de högre papperskvaliteterna, som magasin. Mycket av leveranserna sker som returfrakt på lastbilar som
lämnat produkter vid hamnen i Norrköping.

Årsmötet. Efter studiebesöket genomfördes årsmötet på Norrköpings segelklubb där Henrik Brodén ordnat utmärkt förtäring. Till styrelse valdes Carl-Olof Carlsson E69 (ordförande),  Claes Alströmer M75, Per Ola Post F87, Anders Rindö K72, Henrik Brodén M91 och Maria Lööf M05 (övriga
ledamöter). Till revisorer och revisorssuppleanter för år 2014-2015 valdes Christina Berglund V97, Peder Antonson E75 samt Kjell Mässgård M87 som ersättare. Till valberedning valdes Margareta Brattö.

De uppdaterade stadgarna godkändes. Ändringarna berör bl a möjligheten till styrelsemöten via IP-telefoni. För att de nya stadgarna ska vinna laga kraft måste de klubbas även på årsmötet 2016.
För att förenkla utskicken har medlemmar kontaktas för att få mailadresser där så saknats. Kostnaden för porto gör att brevutskick via posten endast görs till de medlemmar som särskilt begärt det och vad gäller årsmötet, till de medlemmar vars e-postadress är för oss okänd.

CARL-OLOF CARLSSON, E69
ORDFÖRANDE OCH FOTOGRAF


Vårhälsning från oss östgötar (Avancons nr 1 2015)

Detta skrivs alldeles efter avslutat styrelsemöte 25:e februari där vi inser att vi behöver ha in lite nytt folk i vår styrelse. Nya personer i valberedningen skulle säkert ge nya namn i styrelsen som i sin tur ger oss nya fräscha idéer som i förlängningen skapar nya aktiviteter. Vi vill ha förslag på nya namn i vårt gäng. Kanske du själv eller någon du känner?
Hör av dig till mig, Carl-Olof Carlsson, carlolof.carlsson80@gmail.com eller till
Margareta Brattö, margareta.bratto@alfa. telenordia.se.

På mötet beslöts bland annat att Årsmöte planeras torsdagen den 7 maj. Studiebesök på Holmen i Braviken med start kl. 17 och årsmöte med start kl. 19 på en lämplig lokal i närheten.

Mer information om studiebesök och årsmötet kommer i utskick och på hemsidan.

Och bästa/bäste östgöte, se till att ge oss dina aktuella kontaktuppgifter så att vi kan nå dig med inbjudningar till våra aktiviteter.

CARL-OLOF CARLSSON, E69
ORDFÖRANDE OCH FOTOGRAF


Koll på hösten med hemsidan  (Avancons nr 3 2014)

​Den nyvalda styrelsen har planerat höstens verksamhet , bland annat studiebesök vid LiU och i december en Nobelföreläsning i samarbete med Sveriges Ingenjörer. Det finns dock inga detaljerade planer ännu.
Kontrollera CingÖ hemsida för detaljer. Kallelse kommer att skickas via mail till de
som anmält aktuell adress.

CARL-OLOF CARLSSON, E69