Chalmersska Ingenjörsföreningen Lokalavdelning Skåne Örestad.
 

Styrelsen för CING s Lokalavdelning Skåne Örestad år 2017-2018:
Ordförande: Mats-Åke Hugoson 0708 220373 stall-h@stall-h.se Bäcka Gård , 25592 Helsingborg
Sekreterare: Kjell Östlund 0705 144601 kjell@ostlund.org Kaptensgatan 22D, 25270 Helsingborg
Kassör: Mikael Hallhagen 0733 363794 mikael.hallhagen@tetrapak.com Pålsjögat 74, 25440
Helsingborg
Ledamot: CG Beckeman 0722 249728 cg@beckeman.com Spolegat. 16 A 22220 Lund
Ledamot: PO Löfgren 0708 845358 perolalofgren@gmail.com Illstorp 821 27357 Brösarp

Sammanträden:
2017-10-17 Styrelsen konstituerade sig.
Länk till:Protokoll konstituerande styrelsemöte Skåne-Örestad

2017-11-23 Ärenden: Riktlinjer för verksamheten. Medlemsaktivering. Hemsidan
Länk: Protokoll Styrelsemöte oktober 2017

2018-01-23 Ärenden: Jönköpingsmötet. Ekonomi. Kommande aktiviteter. E-mailadresser.
Länk: Protokoll Styrelsemöte januari 2018


2018-03-15 Ärenden: Utlottning snapsglas, Bryggeribesök, Höstens program, mm
Länk till: Protokoll styrelsemöte mars 2018