Chalmersska Ingenjörsföreningens Stockholmsavdelning

Vår mailadress är cingstockholm@gmail.com

Styrelse 2014 består av:

 

Ordförande  Magnus Berger  F03  
 Vice Ordförande  Bertil Nilsson M75    
 Kassör  Yingzhi Zhu Ryberg Msc08    
 Adjungerad  Anders Ryberg F01    
 Vis Mästare  Håkan Jakobsson V66  08-56032348  
 Sekretrare  Ulf Wallin F03    
 Kalasbas Carl-Johan "Kalix" Bergström E74  08-7611961  
 Verksamhetsutvecklare  Sven Thurban F01