Styrelsen 2015-2016

Carl-Olof Carlsson, ordförande: carlolof.carlsson80@gmail.com

Henrik Brodén, vice ordförande
Anders Rindö, kassör
Per-Ola Post, sekreterare

Claes Alströmer, webmaster
Maria Lööf, klubbmästare och fanbärare