Styrelsen 2017-2018

Ordförande Henrik Brodén  e-post <liiribroden'at'hotmail.com>

Vice ordförande Carl-Olof Carlsson e-post <carlolof.carlsson80'at'gmail.com>
Sekreterare Per-Ola Post
Kassör Anders Rindö
Klubbmästare och fanbärare Maria Lööf
Övrig ledamot Åke Kinnander
Webansvarig Claes Alströmer (ej med i styrelsen)