Chalmersska Ingenjörsföreningen Hallandsavdelningen

Adresser: Ordföranden: Uppnora Knutsgård 352, 305 77 Getinge

E-post: halland@cing.chalmers.se

Plusgiro: 44 96 49-3


Styrelsen 2018

Ordförande: Ulf Johansson          Tel: 0705-149288

Vice ordf.: -
Kassör: Bengt Johansson                 Tel: 0705-821196
Sekreterare: Hans-Erik Eldemark     Tel: 0708-442838
Klubbmästare: Kenth Olsson            Tel: 0706-121404
Suppleant: Staffan Claesson            Tel: 0703-278590
Suppleant: Olle Bliding                     Tel: 0703-144626
Suppleant: Sture Wahlsten               Tel: 035-53358
Suppleant: Pontus Lindström           Tel: 0708-660402