Värmland-Dals styrelse består av:

Ordförande: Svante Silvén (M59)
Vice ordförande: Erik Ruhe (E73)
Sekreterare: Jonas Preisz (F10)
Kassör: "Joe" Berggren (E66)
Sexmästare: Pontus Wikholm (Z14)
Suppleant: Ingemar Elfwing (E69)
Suppleant: Lars Jägersand (E64)

Valberedning: Styrelsen
 

Kontakt

För mera information kontakta:
Erik Ruhe: cing@erikruhe.se (0709-851 642)