Årsmöte för Värmland-Dal onsdagen den 29 juni kl 17

Datum: 29 juni kl. 17.00

Plats: Axgatan 1, 653 43 Karlstad

Kontakt: Patricia Edvardsson 0703-100 605

Mötet hölls även digitalt. 

Anmälan: cingvarmdal@gmail.com