150 år sedan vår förste Gustaf Dalén medaljör Sigfrid Edström föddes

Idag är det 150 år sedan vår förste Gustaf Dalén medaljör J. Sigfrid Edström föddes.

Sigfrid Edström var under sina 94 levdas år mycket aktiv inom både svenskt närings- och idrottsliv. 1950 mottog Sigifrid den första Gustaf Dalén medaljen tillsammans med Sven Hultin och 1954 tildelades han Chalmersmedljen. Sigfrid Edström var även hedersledamot i föreningen.

Läs mer om Sigfrid Edström på IVA:s hemsida eller i 2020 års medlemskatalog.
Läs GP:s artikel här.