After Work på Saab i Växjö 2021

After Work på Saab i Växjö

LA Småland-Blekinge besökte den 21 oktober Saab ATM i Växjö. Värd för besöket var Göran Henningsson, E87. Göran är segmentschef på Saab Air Traffic Management och ansvarig för avdelningen som utvecklar Remote Tower Systems, dvs fjärrstyrning av flygplatser.  Göran hade vid besöket hjälp av två kollegor som också är chalmerister, Christofer Nilsson, D13, och Oscar Petersson, E16.

Göran berättade om hur arbetet med trafikledningssystem startade på Saab i en grupp med tre personer ca 1990, där Göran var med från början. Nu arbetar cirka 45 personer med konstruktion, utveckling och installationer av Remote Tower Systems. Ungefär hälften i Växjö och hälften i Göteborg. Inom Saab ATM arbetar också cirka 25 personer med militära flygtrafikledningssystem.

Systemet består av ett kameratorn som installeras på den flygplast som ska fjärrstyras. I tornet sitter 14 kameror som ser horisonten runt. Dessutom finns en kamerarobot som kan riktas åt valfritt håll för att titta närmare på ett flygplan eller något objekt på marken. Signalerna från kamerorna skickas över fiberkabel till ett kontrollrum som kan vara långt borta. I kontrollrummet sitter flygledare som på distans dirigerar trafiken. Fördelen är att flera små flygplatser kan ledas av samma flygledare. Små flygplatser med litet antal starter och landningar kan därför spara pengar. Genom att kombinera IR-kameror, värmekameror och radar kan flygledarna dessutom få en betydligt bättre bild än vad hen kan få optiskt i ett flygledartorn.

Mycket utvecklingsarbete har lagts på kameratornet för att det ska fungera dygnet runt och året runt i alla väder. Fåglar, spindlar, mygg, luftföroreningar, regn, snö, is och istappar är exempel på sådant man haft problem med och måst skapa lösningar för. Naturligtvis har mycket utvecklingsarbete också lagts på programvaran och för att göra systemet användarvänligt. Tidigare fanns många olika system i ett flygledartorn, och systemen var oberoende av varandra. Med RTS styrs allt via ett gemensamt datorsystem. Idag har 26 flygplatser i Europa, USA och Australien Saabs system för fjärrstyrning. Saab är därmed världsledande på RTS-tekniken som utvecklats i Växjö av Göran och hans kollegor. En kommande installation är flygplatserna Kiruna, Umeå, Östersund och Sturup som kommer att styras från ett kontrollrum på Arlanda. Vi drygt 10 chalmerister som var med på detta AfterWork fick se ett mycket avancerat system och vi tyckte alla att det var mycket intressant. Tack!

Anders Haggren, E82