After Work Växjö Kommunhus 19 maj 2022

AfterWork, Växjö Kommunhus

Fotot av kommunhuset: Växjö kommun

LA Småland-Blekinge arrangerade torsdagen den 19 maj ett välbesökt AfterWork i Växjös nya kommun- och stationshus. Besöket hade planerats av David Johansson, V05, som tidigare var projektledare på Växjö kommun med ansvar för stationsområdet. Stationsområdet var tidigare en stor rangerbangård med mycket spår som sällan användes. Nu har man krympt spårområdet till det som behövs för persontrafiken och med möjlighet att bygga ut till dubbelspår mot Alvesta. Omdaningen började med att några äldre fastigheter revs och ett stort kontorshus byggdes som i dag hyser World Trade Center Växjö. Sedan har utbyggnaden fortsatt med ett tiotal bostadsfastigheter söder om spårområdet. Norr om spårområdet, dvs mot Växjö Centrum har Växjö fått ett nytt kommunhus helt byggt i trä. Husets skönhet exteriört är ifrågasatt, men invändigt är det ett mycket vackert hus. Huset är kombinerat kommunhus och stationshus med vänthall, kiosk och restauranger m.m. på entréplanet.

Vi blev mycket väl mottagna av representanter från Skanska som byggt huset, från det kommunala bostadsbolaget Vöfab som beställt huset och från Växjö kommun. Efter rundvandring på stationsområdet gick vi in kommunhuset där vi också blev guidade. Vi fick veta att alla arbetsplatser är aktivitetsbaserade platser, ingen har fast skrivbord eller eget rum, varken politiker eller tjänstemän.
Efter rundvandringen avslutade vi med en måltid på restaurang Klang Market i kommunhusets entréplan. Ett mycket intressant och trevligt AfterWork! Till hösten återkommer vi med AfterWork på Micropowers batterifabrik som tyvärr blev inställt. Vi har också planer på ett par andra AW. Håll koll på hemsidan!

Anders Haggren, E82