Årsmöte november 2019

 

Årsmöte 2019 i Syd
Den 8 november höll Lokalavdelning Skåne Örestad årsmöte på Kockums-området i Malmö med flera olika begivenheter under eftermiddagen och kvällen
UBÅTAR
Efter en snabb historik över Kockumsföretagets historia från 1800-talet fram till dagens verksamhet där Kockums är en del av försvarskoncernen SAAB, presenterade en av Kockums framstående ubåtskonstruktörer Ronny Andersson den avancerade stealth-teknik som varvet utvecklat för att göra ubåtar mycket svåra att upptäcka. Stirling motorn, moduluppbyggnad och andra finesser gör att svenska ubåtar har teknologi av världsklass.


ÅRSMÖTET 2019
Revisorerna har påpekat att verksamhetsåret med årsmöte på hösten inte stämmer med kalenderår som redovisningsperiod. Styrelsens förslag, som antogs, var att ändra verksamhetsåret, vilket innebär att nästa årsmöte kommer att hållas i februari-mars 2020. Revisorerna föreslog dock ansvarsfrihet för styrelsen, vilket beviljades.
Valnämnden hade gjort ett gott arbete och gav förslag till styrelsen sammansättning de kommande åren, med föryngring och utökning av styrelsen. Två kvinnliga ledamöter, Ylva Lanner och Ulrika Lindstrand adjungeras fram till årsmötet 2020, med förslag att därefter ingå som ordinarie ledamöter. I övrigt omvaldes de ledamöter vars mandatperiod gått ut. Den nya styrelsen kommer snarast möjligt presenteras med bild på CINGs hemsida.

COGNAC
Efter ett snabbt årsmöte utbröt cognacsprovning. Kaido Laanet, Brand Ambassador för COGNAC MAXIME TRIJOL lotsade oss genom en unik provning där vi fick smaka fyra typer av Cognac och ett starkvin, som alla finns i systembolagets beställningssortiment. Vi fick lära oss skillnaderna mellan VSOP, Premier Cru, XO, VS från olika regioner, och mycket annat.

GÅSAMIDDAG
Kvällens huvudattraktion var skånsk gåsamiddag med svartsoppa och alla tillbehör.
För alla som vet vad det innebär behövs ingen närmare beskrivning. Vi bara njöt !