BATTERIFÄRJAN HH 2019-03-01

Chalmeristmöte på FORSEA- AURORA
Från Brygga till Kölsvin.

Årets andra chalmeristmöte i CING Skåne Örestad avhölls på batterifärjan Aurora den 1 mars. 40 talet deltagare embarkerade vid 12-tiden och togs omhand av besättningen på ett utomordentligt sätt. I fyra grupper fick vi under två timmar en mycket omfattande presentation och förevisning av vad som krävs för batteridrift av en färja mellan Helsingborg och Helsingör.

På bryggan fick vi följa infart till hamn och tilläggning med inkoppling av 10 kV ladd-robot. Under de ca 7 – 8 minuter fartyget ligger i hamn laddas batterierna med 10 MW effekt                                                                                                                         

                                                                                                                                  

               Infarten                                               Kapten har överblick                           Ladd-roboten beredd

Batterierna är placerade i däckshus högst upp vilket ger lugnare rörelser, men stabiliteten påverkas inte nämnvärt.  Likriktare och DC/DC omvandlare ger batterispänning på ca 900 V
          

Installationen av över 600 litiumbatterienheter på 3,6 V i ett antal parallella slingor är imponerande. Vi släpptes lösa för att trycka på alla knappar vi hittade.

                     

Christer Karlsson och Hans Schiött kontrollerar spänning och laddningsnivå mm.

Från övre däck visades vi ner till Chiefens ledningscentral i maskin. Fartyget hade från början fyra dieselelektriska framdrivningsenheter med synkronmotorer. Dieselmotorerna finns kvar som reserv, elmotorerna är utbytta till asynkronmotorer    

                              

              Hos Chiefen                                                En av fartygets dieselmotorer i reserv.               

Några av deltagarna vågade sig ner i själva kölsvinet och kunde se hur propelleraxeln roterade. Alla fyra propellrarna kan från bryggan (och som reservmanöver från Chiefens ledningscentral) vridas 360 grader vilket ger fartyget utomordentlig manöverförmåga.

            

           En av asynkronmotorerna                    En avslutande buffé

Chalmeristmötet avslutades med ytterligare ett par turer över sundet under avnjutande av en god buffé med en o annan Tuborg därtill, i Auroras restaurang,
varefter de allra flesta lyckades lämna fartyget i rätt land.

Vi tackar våra värdar för utomordentligt gott omhändertagande och en minnesrik eftermiddag.