Chalmersspexare gästade Senior-Emil

På Senior-Emils decembermöte tisdagen den 7 gästades vi av inte mindre än 15 mogna spexare och två pianister,
som ibland spelade fyrhändigt! Kompet till "Pärlfiskarna" var oförglömligt!
Länk till foton och videos: 
Vid kameran: Inte Sven Nykvist men väl Lars-Erik Stöllman