CING-CE Online Meeting 2020

Chalmers Alumni Association, Continental Europe,
Virtual Annual General Meeting 2020
Friday Oct. 2nd 19:00

(För svenska, se nedan)

Dear Chalmers Alumni,

We are happy to invite all Chalmers Alumni to our Annual General Meeting, this year virtual because of the Corona pandemic. Enjoy an hour and a half virtually with fellow alumni from all over Europe in this Zoom event.

What to do next?

To be able to take part you have to register using to following link:
https://zoom.us/meeting/register/tJEkdO6pqDsvHdMvZ9sPMsDvgGYW3w-46oo-
Fill in the data fields and press “Register”, that’s all you need to do.

After we have checked your registration, you will receive an email with links and details on how to join the conference.

We need your registration ASAP or Sept. 30th the latest.

Program
We will start up with mingle and login at 19:00, followed by the Annual Meeting at 19:30.

If you have any queries please do not hesitate to call us on e-mail: continentaleurope@avancez.se

Cheers
The board of CING-CE


Käre chalmersalumn,

Med glädje bjuder vi in alla chalmersalumner till vårt Årsmöte, i år virtuellt på grund av Corona-pandemin. Vi ser fram emot en och en halv timme virtuellt tillsammans med chalmersvänner från stora delar av Europa vid detta Zoom-event.

Vad göra?

För att vara med måste Du registrera Dig genom följande län:
https://zoom.us/meeting/register/tJEkdO6pqDsvHdMvZ9sPMsDvgGYW3w-46oo-
Fyll i datafälten och tryck ”Register”, det är allt som behövs.

När vi checkat Din registrering få Du ett mail med länkar och detaljer om hur Du loggar in till mötet.

Vi behöver Din registrering så fort som möjligt dock senast den 30:e sept.

Program
Vi startar upp med mingel och login 19:00, årsmötet 19:30

Har Du frågor – hör av Dig! Email: continentaleurope@avancez.se.

Med vänliga sommarhälsning
Styrelsen för CING-CE