CING Norges medlemsmöte hos DNV GL

CING Norge har en lång tradition av att avhålla medlemsmöten hos olika företag, vare sig vi har en "insider" eller lyckats motivera företaget att se värdet av att ha CINGs medlemmar på besök. Höstens företagsbesök blev, efter lite lätt lobbying av vår vice ordförande, Maria Olsson, DNV GL. Maria jobbar till daglig vid DNV GLs huvudkontor på Høvik , strax utanför Oslo och med hjälp av tre DNV GL kollegor fick vi höra om tre spännande teman som är centrala för DNV GLs verksamhet.

Efter kaffe och en inledning från CING Norges vice ordförande, tillika DNV GL-medarbetare, Maria Olsson (MSc S-05) berättade Marit Haugen Norheim (vice president, metallurg från HiST) om vad additiv tillverkning (AM från engelskans additive manufacturing) är och hur DNV GL arbetar med att kvalitetssäkra processen. Förenklat innebär AM att en produkt, allt från små kugghjul till hela hus, tillverkas genom att material läggs till i lager på lager med hjälp av en 3D-skrivare.

DNV GLs certifieringsprocess innebär verifiering av 3D-modellen, teknologin, tillverkarens kvalitetssystem, hur datan överförs till tillverkningen, efterbearbetningen, utvärderingen och testningen. Allt för att försäkra att produkten håller den specificerade standarden.

Additiv tillverkning är en tillverkningsmetod som har potential att förändra tillverkningen av maskinkomponenter och reservdelsindustrin, för DNV GLs del är det i huvudsak fokus på tillämpningar inom sjöfart-, olja- och gasbrancherna. Med AM-möjligheter i de stora hamnarna kan fartygens reservdelar tillverkas på plats istället för att skickas från andra sidan jordklotet. DNV GL publicerade för ett år sedan en så kallad Class Guidance (DNVGL-CG-0197 Additive manufacturing - qualification and certification process for materials and components) och i somras ett godkänningsprogram för de som tillverkar                             
Approval of manufacturers - Additive manufacturing). Vi hade en allmän diskussion om AM materialers egenskaper och kvalitet i förhållande till traditionell tillverkning och inte minst hur man kan säkra processen mot piratkopiering.

Presentationen följdes av besök i två laboratorier. Chalmerist Hanna Karlsson, (senior engineer, MSc M-06) visade oss Skadeutredningslaboratoriet (Failure investiation laboratory) som är ett oberoende skadeutredningslaboratorium som utför skadeutredninger av applikationer och kompontenter tillverkade i materialer som olika typer stål, kompositer, plast och gummi.

Målet med utredningen är att svara på vad som har hänt och varför och därav kunna hjälpa kunden med eventuella designändringar, tillverkningsteknik, materialval, inspektionsintervaller, svetsmetoder och procedurer, ansvar,etc. Detta minskar risken för upprepning av skador och olyckor, reducerar kostnaderna och driftstopp. Laboratoriet utför även icke destruktiv testning (NDT), materialkvalificering och rådgivning i förbindelse med materialval och nya applikationer, i olika typer miljöer där pH, strömmning, temperaturer och vattenkvalitet är viktiga parametrar. Specielt interessant var exemplet runt de omfattande korrosionsutmattningsbrotten på hjulaxlarna på snabbtågen och skadeutredningen som visade den verkliga orsaken till olyckan samt ett exempel från oljeindustrin där man på en offshore rörinstallation upptäckte att det tagits en genväg i utförandet av värmebehandlingen av rören vilket bildade intermetalliska faser i mikrostrukturen där korrosion angrep väldigt snabbt och hål bildades.

Sista tekniska punkt på programmet var djupt nere bland de tunga maskinerna i materiallaboratoriet, vilket gav oss en känsla av att vara i maskinrummet på ett fartyg (både doft och ljud). Rikard Törnqvist (PhD maritime från DTU) visade oss testriggar för simulering av belastning på förankringskättingar. Testet utförs genom att utsätta kättingen för en rörelse som simulerar den påkänning den hade fått nedsänkt i saltvatten som förankringskjätting för permanent positionering av en offshoreplattform. På detta sätt kan man testa kättingens kvarvarande livslängd med bibehållna egenskaper. En annan intressant maskin används för utmattningstest av materialet till det når plastisk deformation. I laboratoriet utförs fullskalatester av olika komponenter mot olja & gas, energi, maritim industri för komponentkvalificering, teknologiutveckling, levnadstidsförlängning och «fitness for service». Men även rådgivning på brottmekanik/          utmattning, avancerad FEM, polymeramaterial, kompositer         
och fibertrossar.

Evenemanget avslutates med gåvor till värdarnar från CING Norges ordförande Stefan Werner (M-82), pizza och mingel. Studiebesöket var uppskattat av både CING Norges medlemmar så väl som våra inbjudna vänner från KTH Alumni Chapter Norway samt DNV GL.

Text: Tor Kristian Hånde (F-83) & Maria Olsson (S-05) Kontakt: cingnorge@gmail.com & www.dnvgl.com