CING Skåne-Örestad Årsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse för år 2020.


Styrelsen
Under året 2020 har styrelsen bestått av:
Ordförande Mikael Hallhagen K 91
Ledamöter CG Beckeman K 66
Mats-Åke Hugoson E 59
PO Löfgren M 82
Kjell Östlund E 70
Ulrika E Lindstrand K 98
Ylva Lannér SB 18

Styrelsen konstituerade sig efter årsmötet:
CG Beckeman Sekreterare
Mats-Åke Hugoson Kassör
PO Löfgren Ledamot
Kjell Östlund IT-ansvarig
Ulrika E Lindstrand Ledamot
Ylva Lannér Aktivitetsansvarig

Under året har styrelsen därefter hållit sju protokollförda sammanträden, i den mån vi
kunnat träffas säkert, dvs utomhus, har vi gjort så, annars har mötena genomförts digitalt.
Chalmeristmöten under året inom Skåne Örestad.

3:e mars 2020 – Årsmöte.
Årsmötet ägde rum på Sturup. Först ett intressant studiebesök på själva flygplatsen, där
driftschefen Tobias Magnusson var vår värd. Vi fick lära oss mycket om komplexiteten kring
en flygplats. Vi fick bl.a. besöka brandövningsplatsen, anläggningen för avfrostning och omhändertagande av glykol, och vi stod med bussen i ”holding position” direkt vid banan när ett plan landade. Efter rundturen på flygplatsen skedde årsmötet på flygplatshotellet och kvällen avslutades med en pytt som föreningen bjöd deltagarna på. Chalmersska Ingenjörsföreningen Lokalavdelning Skåne Örestad. 

Resten av våren var kantad av nya regler och restriktioner kring hur man får och kan samlas. CING tog det säkra före det osäkra, inte minst på grund av att många av medlemmarna är 70+, och hade inga
aktiviteter under våren. 

9:e september 2020 – EON.
Marc Hoffman, VD för EON Sverige höll ett föredrag för oss. Detta skedde digitalt, endast
Ylva var på plats för att se till att allt fungerade.
Temat för föredraget var Sol- och Vindenergi och smarta elnät. Vi var ett 15-tal deltagare
som lärde oss om både Eons historia och deras vision framåt. Med fokus på smarta elnät
som klarar att hantera kunder som ibland är kund men ibland leverantör av el, från egna
solceller eller vindkraftverk.

13:e oktober 2020 – Spårvägen i Lund.
Den 13:e december är det invigning av Lunds första spårväg - från Lund C till ESS via bl.a. LTH och Universitetssjukhuset. Projektet har pågått sedan 2011 och stora investeringar har gjorts. Den 13:e oktober samlades en liten grupp CING:are i Lunds kommunhus
Kristallen. Gruppen utökades med de som anslöt digitalt och var med på Zoom. Pernilla von Strohkirch, Projektchef, har jobbat länge i projektet och gav oss en detaljerad inblick i spårvägens framväxt i Lund. Första spårvagnen är på plats och testkörs. Efter en intressant genomgång av Pernilla och en frågestund i vilken alla fick sina frågor besvarade, tog hon täten och vi gick ut till Clemenstorget, spårvägens slutstation i centrala Lund. Vi följde spåren och fick se spårvagnen Åsa-Hanna i full framfart

26:e oktober – Brygghustet Finn, Landskrona.
Vi gjorde ett virtuellt besök hos Brygghuset Finn i Landskrona. Dess grundare och CEO, Joakim Larsen, guidade oss genom bryggeriets historia och en provsmakning av 4 sorters öl.
Brygghuset Finn grundades i princip på Helsingkrona nation i Lund av tre studenten på LTH år 2010. Via crowdfunding kunde man 2013 bygga ett bryggeri. Verksamheten har växt och idag brygger man ca 350 000 liter per år. Produktionen är ändå hantverksmässig, kvalitetskraven höga, man har fortsatt experimentera och gör många olika sorters öl.
Joacim hade valt ut fyra öl, av de totalt 23 olika som fanns att tillgå på Systembolaget, vilka vi efter föredraget om Brygghuset Finn, där Joacim också pratade om såväl ölets historia som tekniken för att framställa detsamma, gemensamt provade. Alla hittade sin favorit och när Joacim lämnade mötet hängde vi andra kvar en stund, avslutade våra öl under lite trevligt småprat och erfarenhetsutbyte.

7:e November – Chalmersspexet
Ett antal medlemmar från CING Skåne-Örestad brukar gästa Halmstad för att där bese årets
Chalmersspex. CING Halland har en lång tradition av att bjuda in till föreställning och kalas.
Tyvärr kunde inte fysisk föreställning och dylikt kalas genomföras. Däremot sändes årets
spex – Carl von Linné – digitalt denna dag och det var många, många medlemmar som lät sig
roas denna kväll.

Övrig verksamhet.
Jönköpingsmötet. Som numera heter strategimötet!! Den 29:e augusti deltog Mikael i detta
möte. Pga. Covid var de flesta deltagarna med digitalt. Fysiskt i Kloka Huset i Göteborg var
moderföreningens styrelse och ordföranden för lokalföreningen Skåne-Örestad samt Hong-
Kong.
Under mötet diskuterades bl.a. hur samverkan mellan moderföreningen och
lokalföreningarna kan förbättras, det föreslagna äskningsförfarandet, den nya värdegrunden
samt kommunikationspolicyn.

Enkät. Under hösten skickade vi ut en enkät till alla medlemmar. Vi fick in ca 100 svar och
styrelsen har jobbat med dessa under hösten. Förhoppningsvis ger undersökningen resultat i
bättre aktiviteter och därigenom fler deltagare.


Avancons. Till varje nummer av tidningen Avancons har vi lämnat manus till spalten
Lokalavdelning Skåne Örestad för att informera om vår verksamhet.
I Avancons # 4 fanns en djupare artikel om CING Skåne Örestad. På ett helt uppslag
presenterades nystarten av lokalavdelning med många bilder från våra möten.
CING.SE. Vår flik på CING:s hemsida har hållits ganska aktuell under året, med information
om kommande aktiviteter, referat från genomförda aktiviteter, stadgar, mm.