En Sommarhälsning/Summer Greetings

Från vänster: Sofi (klubbmästare), Anders (Sekreterare), Thomas (vice ordförande), Tommy, Karin, Gunilla, Angelica (kassör) samt Olof (ordförande). Saknas på bilden gör Martin.

[In English below]
Nu är det semestertider och Chalmersska Ingenjörsföreningen har tagit ledigt. Styrelserna avslutade vårterminen med en strategidag i Arendal där vi fokuserade på värdet av att vara medlem.

Vi i styrelsen vill framföra ett tack till alla som bidragit med aktiviteter och deltagit på dessa. Vi ser fram en trevlig ledighet då vi alla får ladda batterierna inför hösten.

Redan nu finns flera aktiviteter för hösten inplanerade, dessa hittar du på vår hemsida (avancez.se). Du kan även nu följa oss på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/chalmers-alumni/)

Trevlig sommar önskar, styrelsen

[English]
Now the holiday season has begun and the Chalmers Alumni Association has gone on leave. The boards completed the spring term with a strategy day in Arendal where we focused on the value of being a member.

We in the Board wishes to thank everyone who has contributed with activities and all who have participated in these. We look forward to a nice time off when we all get to charge the batteries before the fall.

Already several activities are planned for the fall, these can be found here on our website You can also follow us on LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/chalmers-alumni/).

Summer greetings, the board