Ledarskapsnätverket Avancez - Digital träff med temat Kultur & Ledarskap

I december gick startskottet för Ledarskapsnätverket Avancez genom en spännande digital workshop med temat Ledarskap och emotionell intelligens. Genom att dela med oss av våra egna erfarenheter och lyssna till inspirerande talare lärde vi oss hur ledare kan hjälpa sina medarbetare till bättre prestation, ökad motivation och ännu bättre resultat genom att öka sin emotionella intelligens. Tack vare ett stort intresse och fantastisk respons har vi nu även en styrgrupp som kommer driva nätverket.

Vi är glada att kunna välkomna er till nästa träff torsdagen den 18 februari kl 18.15. Genom en interaktiv virtuell workshop kommer vi lära oss hur kultur och värderingar kan bli nyckeln för att bygga riktigt framgångsrika organisationer genom att betrakta medarbetarna som den mest värdefulla resursen. För att leda oss igenom temat har vi bjudit in Magnus Sallbring, Kultur och Marknadsdirektör på Atea i Sverige.

Ta chansen och anmäl dig till eventet här.
Ett bekräftelsemejl med videolänk kommer skickas ut till de som anmält sig några dagar innan eventet.

Varmt välkommen hälsar,
Sofia Alexandersson med styrgrupp
CING Lokalavdelning Väst