S:t Petri orgel 26 nov 2021

 Cirka 50 förväntansfulla Chalmerister från Lokalavdelning Skåne Örestad kom fredagen den 26 november 2021 till S:t Petri kyrka i Malmö för att studera kyrkans mycket avancerade orgelsystem. Under en specialvisning fick vi en presentation av spelbordet som integrerar fyra orglar.

Den nya kyrkorgeln är världens modernaste orgelkoncept och norra Europas största orgel sett till antalet manualer och register.

Organisten lockade fram allt från kyrkklockor via flöjttoner och trummor till mäktiga djupa orgeltoner ur de höga piporna vilket fick kyrkans murar att skaka. Mycket imponerande!

Efter visningen fick vi njuta av en timslång orgelkonsert rubricerad: Från Bach till Stockhausen med organisten Tomas Willstedt vid spelbordet.

Det var ett varierat program med nedslag i olika sekel. Inledningsvis Karlheinz Stockhausen (1928–2007) som i sitt stycke Wellen (Vågor) sa sig ha inspirerats av en berättelse av Jean-Jacques Rousseau. Följt av Johann Sebastian Bachs (1685–1750) Preludium och Fuga i c-moll. Därefter Intermezzo ad.lib. av Johanna Magdalena Beyer och till sist musik av skåningen Karl-Erik Welin från Genarp, Omkväde.

Vi tackar för visning och konsert.