Studiebesök på Raysearch i Stockholm

Tisdagen den 19 mars besökte ett femtiotal av CING Stockholms medlemmar RaySearch Laboratories.

RaySearch utvecklar innovativ programvara för cancerbehandling som möjliggör bättre vård av
cancerpatienter över hela världen.

Fredrik Löfman (F03) har byggt upp ett team som med hjälp av maskininlärning har utvecklat
programvara som snabbt kan identifiera organ och andra vävnadsstrukturer och automatisera generering
av behandlingsplaner för strålterapi.

Fredrik höll en mycket intressant föreläsning om maskininlärning i praktiska tillämpningar, specifikt för onkologiska tillämpningar.

Strålbehandling av cancer innehåller två svåra problem där traditionella optimerings och bildbehandlingsalgoritmer kommer till korta. Först måste man bygga en 3D modell av patienten utifrån tusentals bilder från skiktröntgen. Modellen används sedan som underlag för en dosplanering, ett icke-konvext optimeringsproblem som syftar till att skapa en specifik dosfördelning i patientens kropp från en extern strålkälla.

För båda dessa problem har RaySearch utvecklat verktyg baserat på maskininlärning. Historisk data från kliniken används för att träna systemen och på så sätt både snabbar upp och förbättrar framtida behandlingar.

Historisk data med hög kvalité är en förutsättning för effektiv maskininlärning. Detta skapar några specifika problem för metoden i medicinska tillämpningar. Först och främst kommer integritetsfrågan att ställas på sin spets och tvinga fram innovativa lösningar som "federerad" inlärning. En metod där modellerna tränas på distribuerad anonymiserad data.

 

/Mikael Sjöberg