Studiebesök på Sveriges Riksdag

Hösten gjorde sig för första gången påmind den där kvällen i september. En kall vind svepte utmed Riksgatan i Stockholm, där en uppmärksam stockholmare kunde hitta ett tjugotal förväntansfulla ingenjörer. Under stor säkerhet genomlystes vi och samlades i den stora bankhallen där vår värd, Chalmeristen Lars Hjälmered, mötte upp.

Riksdagshuset var helt tomt då merparten av riksdagens ledamöter hade rest hem, för första gången under det två veckor gamla regeringsåret. Lars kunde därför visa oss hela riksdagshuset inklusive plenisalen och de två kamrarna.

Vandringen började i katakomberna som sammanbinder östra och västra riksdagshuset med gamla stan. Vidare genom de båda kamrarna, finansutskottet och slutligen plenisalen.

På det hela taget var det ett mycket omfattande och intressant besök. Lars gjorde ett stort jobb som guide och CING Stockholms styrelse försåg honom med en Sångbok som tack för besväret.

Efter studiebesöket gick större delen av sällskapet på lokal och hade en mycket trevlig kväll.