Virtuellt studiebesök på Oatly 2021-03-10

Via Zoom fick de 32 Chalmerister som anmält sig en virtuell rundvandring på Otaly. Vi fick lära oss allt om hur Oatly tillverkas:


Sofie Erman och Linda Nordgren guidade oss också igenom kontoret i Malmö och fabriken i Landskrona. Från kontrollrummet styrs hela processen:

Oatly grundades på 90-talet efter att forskare vid Lunds Universitet gjort upptäckten, att naturliga enzymer kan omvandla fiberrik havre flytande föda, perfekt anpassad för människor.

Idag har man en bred produktportfölj, vi fick se ett antal produkter och med de presentcheckar som kommer till alla deltagare kan vi också smaka dem.

Med den virtuella teknik som användes gavs ingen möjlighet att verbalt ställa frågor men via chatten fick vi i alla fall någon form av dialog.

Stor tack till Oatly för möjligheten att få insikt i deras verksamhet trots att fysiska besök inte är möjliga.