Avancezklubben och Senior Emil presenterar Per Lindstrand, ballongfarare och chalmerist. (Presentationen på engelska)

[Information in English below]

Den 20 april gästas Avancezklubben och Senior Emil av Per Lindstrand.

Tid:           Klockan 18.15
Plats:       Via digitala verktyget Zoom (mer info nedan och i anmälan).

Anmäl dig här

Den 20 april gästas Avancezklubben av Per Lindstrand, som berättar om sitt yrkesverksamma liv på temat:  ”My life as a lighter-than-air manufacturer for 43 years.”
Presentation ges på engelska. Efter föredraget bjuder vi in till ett digitalt eftermingel. Per är en svensk ingenjör, pilot och äventyrare. Tillsammans med Richard Branson och Steve Fossett flög Lindstrand, i december 1998, 19 962 km i sitt försök att flyga runt jorden med en Rozière-ballong (kombinerad gas- och varmluftsballong). Per Lindstrand var också den förste att flyga över Atlanten och Stilla Havet i en varmluftsballong.

Avancezklubben blir digital
Efter en tids träda har vi under vintern startat upp Avancezklubben igen, men nu i en lite annorlunda kostym. Vi vill naturligtvis så långt möjligt behålla det uppskattade upplägget med intressanta talare och ett trevligt eftermingel. Talardelen är ju den enkla delen att åstadkomma men hur skapar vi ett bra eftermingel?

Många av oss börjar ju få en viss erfarenhet av digitala möten i dessa tider och förhoppningsvis är Avancezklubbens upplägg en intressant upplevelse, som visar på ett sätt att kunna umgås med chalmersvänner också på distans. Vi kommer att utnyttja de möjligheter som den nya tekniken tillåter. I detta ingår att vi för minglet kan dela upp oss i ”bord” med ett fåtal deltagare per grupp, där det går att umgås och få en trevlig mingelstund.

Väl mött på Avancezklubben!
Vänliga hälsningar,
CING LA Väst

[English version]

Time:  The lecture starts at 18:15
Location: Via digital tool Zoom.

Immediately after the lecture there we invite you to a digital mingling - note one of the options for your participation when you register.

Per Lindstrand is a Swedish engineer, pilot and adventurer, who has been living in England since 1978. Together with Richard Branson and Steve Fossett in December 1998, Lindstrand flew 19,962 km in his attempt to fly around the earth with a Rozière balloon (combined gas and hot air balloon). Per Lindstrand was also the first to fly over the Atlantic in 1987 and the Pacific, 1991 in a hot air balloon. Both times he flew with Richard Branson.

Registration link here.