Chalmeristen som erövrade världen - Föredrag av Björn O Albrektson.

Vem minns Sigfrid Edström? Majgrabben och chalmeristen som elektrifierade Göteborgs spårvägar, utvecklade Asea till ett storföretag, och en idrottsledare i världsklass. 150 år efter hans födelse söker vi ny skärpa i den falnande bilden av en framstående industriman och idrottsman och Göteborgare och Chalmerist.
 
Björn O Albrektson , M69, var ordförande i Cing i flera år och arbetar fortfarande mycket inom föreningen. Han kan också - förutom föredraget - ge oss värdefulla tips och råd för vår verksamhet inom Cing Vä-Dal.
 
Tid och plats: onsdag 28 april kl 18:00  (obs Ändrad tid)
Föredraget blir i form av ett Zoom-möte. Mer detaljer kommer senare