Chalmersska Ingenjörsföreningens Höstmöte

Chalmersska Ingenjörsföreningen bjuder in till årsstämma, höstmötet 2023! 

Chalmers Alumni Association invites to Annual General Meeting, autumn meeting 2023! 

För att kunna inkludera så många av föreningens medlemmar som möjligt, väljer vi även i år att ha ett digitalt höstmöte. Vår förhoppning är att kunna nå fler medlemmar, i olika tidszoner i världen, som ska ha möjlighet att deltaga. 
Här kommer ni utöver det formella mötet få lyssna på en inbjuden talare. Vem det blir kommer att kommuniceras vid ett senare tillfälle.

To include as many of the association’s members as possible, we chose to also this year, have a digital autumn meeting. Our hope is to reach more members, in different time zones in the world, and to give more the opportunity to participate. The main part of the meeting will be held in Swedish, but the decision points will be both in Swedish and English.
Apart from the actual formal meeting you will also have the opportunity to listen to an invited speaker. Who that is will be communicated at a later point in time. 
 

Tid / Time
Oktober 28, kl. 14:00-16:00 CET  / October 28, at 14:00-16:00 CET  

Plats / Place
Mötet kommer hållas digitalt via zoom, länk se nedan.  För att kunna ha en dokumenterad röstlängd är det viktigt att du loggar in med för- och efternamn, examen och examensår (se bilaga)

The meeting will be held digitally, via Zoom, see link below. To be able to have a documented vote register it is important that you log in to the meeting with both first and last name, graduation and year of graduation (see attachment)  

Praktisk information / Practical information
Underlag från styrelsen kommer finnas tillhanda på hemsidan 1 vecka före mötet. Motioner ombeds inkomma till styrelsen senast den 14 oktober.

Material from the board will be posted on the web page 1 week before the meeting. Motions to the meeting should have reached the board latest October 14th.

Preliminär / Preliminary  Agenda 
Se hemsidan / See the homepage

Zoom-länk och övriga inloggningsuppgifter / ZOOM link and other log information

Chalmers Alumni Association is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 

Topic: Chalmers Alumni Association's Autumn Meeting
 

Time: Oct 28, 2023 14:00 Stockholm Join Zoom

Meeting https://us06web.zoom.us/j/84431870873?pwd=BUYI4dPGXMSEqaH8m4h2WvIQORE8c…

Meeting ID: 844 3187 0873 

Passcode: 19070228 

Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/kd5Rh8GAwK 

Varmt välkomna / A warm welcome
Styrelsen / the Board