Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfondsstipendium

CINGs Jubileumsfond instiftades i samband med föreningens 100-årsjubileum 2007 för att uppmuntra chalmeristernas engagemang i sin skola, att bygga nätverk mellan studerande chalmerister och alumner samt att generellt verka för att främja Chalmersandan. Jubileumsfonden styrs av en egen stadga.

Vi har genom de hittills utdelade stipendierna visat att de kan gå till en teknolog eller alumni, till en eller flera samma år, till bra initiativ eller fortgående engagemang alternativt till en grupp eller snarare ett sällskap. Det är på intet sätt främmande att en anställd kan erhålla ett förutsatt att engagemanget sträckt sig långt utöver vad man rimligen kan begära. Gemensamt för alla är att de verkat för att utveckla Chalmersandan som ger oss så stora möjligheter och respekt för skolans verksamhet.

För att nominera eller ansöka om Jubileumsfondsstipendium

Har du eller någon du känner gjort något för att stärka kontakten mellan studenter och alumner? Samlat in pengar till ett kårhus i Härryda? Varit med och utvecklat något annat forum där chalmerister kan utbyta erfarenheter? Då kanske det är ni som är värda ett stipendium på 10000 kronor!

För att nominera dig själv eller någon annan, skicka in din nominering till CINGs jubileumsfond. Du kan nominera en eller flera studenter eller alumner genom att mejla din motivering samt dina kontaktuppgifter till jubileumsfonden@cing.chalmers.se

Styrelsen kan fritt välja om några delar stipendiet eller om flera skall delas ut samma år.

Bidrag

Jubileumsfondens styrelse vill varmt tacka alla er som bidragit med finansiering till fondens startkapital. Ni har möjliggjort att vi kan lyfta fram de goda exempel på de personer som arbetar aktivt med att stärka banden mellan gamla och nya chalmerister, samt att stärka Chalmersandan.

Stipendiater genom tiderna

För samtliga tidigare stipendiater, se särskild sida

Stipendium 2020

Ewa & Johan

Årets Jubileumsstipendium tilldelas Johan Hodges Dexner, studerande td18 & Ewa Leth, alumn F88

Johan Hodges Dexner
"Det gångna året har Johan tagit ett nytt steg i alumni-verksamheten för de studerande på Teknisk Design. Genom ett mentorsskapsprogram för mastersstuderande har han sett till att de får extra stöttning sin sista tid på Chalmers av engagerade alumner, som i sin tur dessutom får ett starkare band till Chalmers. Trots lågkonjunktur där företag bortprioriterat samarbeten med arbetsmarknadsgrupper kämpade Johan hårt för att hitta en form där teknologer får kontakt med arbetslivet."

Ewa Leth
"Under en lång tid har Ewa arbetat hårt för att upprätthålla kontakt mellan alumner och studenter, där hennes genuina engagemang syns framför allt i arbetet hon lagt och fortfarande lägger på Chalmersspexet. I över 20 år har hon varit en stor stöttepelare, inte bara för sittande spexare och vid formandet av det nya Chalmersspexet, utan även vid nyuppsättningar som involverar alumner och ger de studerande en möjlighet att knyta kontakt med äldre Chalmerister."

Utdelning av stependiet sker senare under året 2020. 

Stipendium 2019

För 18 år sedan startade Per-Anders Träff, M82, och Lars Ragnar Nerelius, M80, arrangemanget ”Rädda Ägget” riktat mot femte klassare. I år slog man deltagarrekord med 2790 unga entusiaster. Förutom de drygt 30-talet studenter som hjälpte till varje dag var nyheten i år att alumner från Chalmersska Ingenjörsföreningen ställde upp. Detta är ett lysande exempel på hur alumner och teknologer tillsamman hjälper till och tryggar Chalmers framtid.
Genom sitt stora engagemang och envishet har våra stipendiater drivit på detta för Chalmers så viktiga evenemang, och detta ibland i motvind och  med bristande stöd från oss i Chalmersfamiljen.
Det är därför en stor ära för oss i Jubileumskommittén att få överlämna detta Jubileumspris till två eldsjälar. 

 

Stipendium 2018

Måns Medin & Arne Billestedt


Styrelsen för Chalmersska Ingenjörsföreningens Jubileumsfond tilldelar 2018 års stipendie till två eldsjälar bakom mentorskapsprogram på Chalmers, Måns Medin studerande vid M-sektionen och Arne Billestedt, alumn E-76.

Måns Medin har med ett stort engagemang och driv startat igång ett mentorskapsprogram på maskinteknologsektionen som knyter samman teknologer och alumner. Programmet har reedan ett 30-tal mentorpar. Alumnerna får en naturlig koppling tillbaka till Chalmers och teknologerna får stöd och tillgång till erfarenhet under sin utbildning.

Arne Billestedt är årets andra stipendiat som med en stor vilja samt engagemang främjar ett mentorprogram som kopplar nya studerande på E-sektionen med alumner med några års arbetslivserfarenhet. Genom ett Mottagnings-mentor program får nya studenter någon de alltid kan vända sig till och skapar därmed en större trygghet i det nya Chalmerslivet. Måns och Arne tilldelas var sitt stipendie om 10 000 kr.

Kontakt

Stipendiemottagare utses enhälligt av styrelsen för jubileumsfonden. Styrelsen väljs för två år i taget och består för 2020 av: 

  • Hanna Jörlen, ordförande
  • Peter Alehammar 
  • Janna Hempel 
  • Johan Wennerbäck, Studenkårens representant 
  • Angelica Gylling, Moderföreningens representant. 

För att kontakta styrelsen, skicka ett mail till jubileumsfond@cing.chalmers.se