Entreprenörsklubben Avancez

Är du intresserad av entreprenörskap? Vill du kanske bidra med din erfarenhet eller lära nytt och knyta kontakter?

Vi håller på att starta upp en intressegrupp inom entreprenörskap inom CING, och alla intresserade är välkomna att anmäla sig via denna länk och ange dina intresseområden.. 

Bakgrund

Under våren 2019 har vi fångat att det finns intresse från två håll, dels från alumner och dels från Chalmers - det är denna spännande möjlighet vi vill bygga vidare på. 

Vi har tagit initial kontakt med några intresserade alumner och känner att det finns mycket energi runt detta ämne. Det handlar både om personer som gärna delar med sig av egna erfarenheter, men också personer som skulle vilja komma närmre entreprenörskapsområdet, som kanske har en idé de vill utforska eller bara har ett generellt intresse för området.

Chalmers har nyligen uttalat en ambition, som säger ”Vår vision är enkel: Vi vill vara bäst i världen bland entreprenöriella universitet.” Som en del av detta har de bildat ”Entrepreneurship by Chalmers” (EbC), ett paraply under vilket de samlar alla entreprenörskapssatsningar. Vi har haft flera möten med EbC och de ser ett stort värde i att samarbeta med oss alumner.

Idé om Entreprenörsklubben Avancez

Entreprenörsklubben skapar en intressegrupp inom CING som får riktade utskick, inbjudningar och förfrågningar för att kunna ta del av inspiration, knyta kontakter och bidra till entreprenörskap.

Om du är intresserad av att vara med i Entreprenörsklubben Avancez så anmäl ditt intresse via denna länk och ange dina intresseområden.