Chalmersska Ingenjörsföreningens Gustaf Dalén-medalj 2020 tilldelas

Chalmersska Ingenjörsföreningen tilldelar

Staffan Truvé, F84 och TekndrDoI92

2020 års Gustaf Dalén medalj med motiveringen:

Staffan Truvé, civilingenjör och teknologie doktor vid Chalmers, har framgångsrikt utvecklat och verkat i en rad olika verksamheter. En bärande pelare i samtliga verksamheter har varit forskning och utveckling av informationsteknik i teknikens absoluta framkant kombinerat med byggandet av nya internationella företag. 

Staffan lade tidigt en akademisk grund med dubbla examen på Chalmers och GU/Handels. Studierna inkluderade ett år på MIT, vilket senare skulle bidra till utbredningen av de företag han skapade. Efter att ha doktorerat på informationsbehandling var han bland annat handledare och sedan kollega med Christopher Ahlberg som blev hans affärspartner i två mycket framgångsrika och uppmärksammade skapelser, Spotfire och Recorded Future.

Framträdande i Staffans yrkesliv har varit framgångarna i först Spotfire och senare i Recorded Future, bolag som grott från idéer till uppmärksammade förvärv av större amerikanska teknikbolag. Bolagen lade sin grund dels i Göteborg, dels i Boston. Staffan fortsätter sitt värv i Recorded Future såsom medgrundare.

Utdelning av Gustaf Dalén medaljen sker senare under året 2020.