Intresseföreningar

Anslutna till CINGs verksamhet finns också ett antal intresseföreningar som ger en ökad kontaktyta för CINGs medlemmar. Dessa föreningar har bl.a. egna spännande program och aktiviteter.

Intresseföreningar

Senior-Emil

Föreläsningar för chalmerister i alla åldrar arrangerade av våra seniora alumner.

LÄS MER

VM i Golf

LÄS MER

Globalföreningen

GfCS är en intresseförening inom Chalmersska Ingenjörsföreningen. Föreningens är en kamratlig sammanslutning för skeppsbyggare, utexaminerade vid Chalmers tekniska högskola.

LÄS MER

Rickard Wilson Sällskapet

LÄS MER

Entreprenörsnätverket Avancez

LÄS MER

Aktiviteter

LÄS MER