Ledning

För att sköta föreningens verksamhet finns det många involverade och engagerade individer, inte minst på våra olika lokalavdelningar. Det är svårt att överblicka alla dessa men många av dem finns presenterade på de olika lokalavdelningarnas sidor. Här kommer en sammanställning på vilka som är involverade i moderföreningens arbete.

Styrelsen 2019

Chairman: 
Olof Karlsten, E80 
0767-918010 
chairman@cing.se

Vice ordförande: 
Thomas Olsson, M81 
0765-53 41 20 
thomas.l.olsson@toolresult.se

Kassör: 
Angelica Gylling, BT18 
0760-56 07 65
angelica.gylling@hotmail.com

Sekreterare: 
Anders Edvinsson, E82            
0760-10 65 95 
anders.edvinson@hotmail.com

Klubbmästare: 
Sofia Franzén, I17            
0727-25 68 56          
sofiefranzen91@gmail.com

Ledamot: 
Karin Glader, K11 
0705-665576 
karin.glader@chs.chalmers.se

Ledamot: 
Martin Bergek, F96 
070-814 46 36 
martin.bergek@gmail.com

Missing media item.

Ledamot: 
Tommy Svensson, F95            
070-560 86 71 
tommy.svensson@ieee.org

Ledamot: 
Gunilla Jalbin, BT03
0723 -10 17 77
gunilla.jalbin@gmail.com

 

 

Kansli

Inger Berntsson Administratör
Tel 031-772 47 80, avancez@cing.chalmers.se

Revisorer

  • Auktoriserad Revisor:  Grant Thornton AB 
  • Lekmannarevisor: Anders Eriksson, F74
  • Suppleant: Mikael Gyllenhammar, E86

     

Valkommittée:

  • Birgitta Tideström Dahllöf, K84
  • Björn O. Albrektson, M69
  • Angelica Fors, K18
  • Roger Nordman, K98
  • Peter Jakobsson Hellqvist , Kb03