Föredrag av 2023 års Gustaf Dalénmedaljör Björn Rosengren

"Hur skapar företag innovation och konkurrenskraft i en föränderlig värld”

Inbjudan till Gustaf Dalén-föreläsning, torsdagen den 29:e februari 2024.

Björn Rosengren (M 85) erhöll Gustaf Dalénmedaljen 2023. Han har en lång och framgångsrik näringslivskarriär med positioner som VD och koncernchef för ABB och dessförinnan vice VD och affärsområdeschef inom Atlas Copco samt VD för Wärtsila och Sandvik. Dessförinnan gjorde han tidigt efter chalmersexamen karriär i olika positioner i en följd av internationella företag. Bland många framstående insatser nämns ofta Björns förmåga att utveckla organisationer och samarbetskulturer vilka lett till stark resultatutveckling. Dessutom har Björn utövat strategisk ledning till exempel rörande elektrifiering och automatisering. Ofta har han skapat företagsutveckling genom att decentralisera och bilda divisioner som separata resultatenheter, vilka sedan har genererat hög lönsamhet med frihet under ansvar. Han har ett stort engagemang i ABB:s hållbarhetsstrategi där företaget har mycket höga ambitioner. Björn har under sin karriär inom tekniktunga koncerner alltid stöttat initiativ för att öka intresset bland unga kvinnor att välja en ingenjörskarriär. Han har också flera positioner i internationella organisationer såsom European Roundtable of Industrialists, World Economic Forum och ett antal ideella organisationer. 

Titeln på Björns föredrag är: 
Hur skapar företag innovation och konkurrenskraft i en föränderlig värld?

Föredraget kommer att hållas på svenska. The presentation will be held in Swedish.

Extra läsning:

Ledare med fokus på hållbarhet och teknikdriven innovation prisas. Länk
Sustainability focused and technology driven leader honored with an award. Länk


Tid: 29 februari, kl 18.00

Lokal: Observera ny lokal: Gustaf Dalénsalen (till vänster ovanför Olgas trappor), Chalmers Tvärgata 5, Campus Johanneberg.
OBS! Handikappentré via Skeppsgränd 3, hiss till vån 3V.

Föredraget strömmas via länk: Länk till youtube

Föredraget är öppet för alla och ett samarbete mellan Chalmers och Chalmersska Ingenjörsföreningen. 

Anmälan för att kunna delta fysiskt eller via länk: Länk.

Praktisk information:

-  Föreläsningen inleds med att Anders Wennberg (ordförande Chalmersska  Ingenjörsföreningen) hälsar alla välkomna.
-  Introduktion av Peter Keen om sin morfar Gustaf Dalén, ca 15 min
-  Björn Rosengren håller sin Gustaf Dalén föreläsning + frågestund
-  Kungörelse av 2024 års Gustaf Dalén-medaljör (Christer Karlsson, GD-kommitténs ordförande)
- Tack från Chalmers prorektor Maria Elmquist, CII01 och TekndrI07 
-  Föreläsningen är gratis och kan ses på plats i GD-salen eller live via länk.
   Observera bara live och kommer INTE att visas i efterskott på hemsidan.

- Efter föreläsningen kan man gå till Wijkanders, Vera Sandbergs allé 5B, och köpa tilltugg och ett glas med vad som önskas samt mingla med de övriga deltagarna
  Allt betalas över disk!
 

Välkomna önskar styrelsen för Chalmersska Ingenjörsföreningen