Föredrag av 2023 års Gustaf Dalénmedaljör Björn Rosengren

Mer information närmare i tiden!