Föredrag om HVDC en uppfing av Uno Lamm på ASEA

CING Östergötland bjuder in till föredrag om HVDC den 10 april 2024

1929 uppfann Asea under ledning av elektroingenjören Uno Lamm, sedermera kallad "HVDC-teknikens fader", en jonventil (kvicksilverlikriktare) som fungerade med högre spänningar än tidigare. Lösningen patenterades  och gav uppsving för teknikens användning med Gotlandslänken, som togs i drift år 1954 som första applikation i Sverige.

Under 1950 och 1960 talen byggde Asea sex anläggningar baserade på jonventiltekniken i USA, Nya Zeeland, Frankrike, England, Kanada, Italien och Danmark, se foto. Vid slutet av 1960-talet hade halvledartekniken utvecklats så att tyristorer kunde börja användas, vilka kunde styra effekten till skillnad från växelströmsnät där effekten ej är styrbar.

Vid slutet av 1900-talet skedde ännu ett teknikskifte då släckbara halvledare utvecklats s k IGBTer, Insulated Gate Bipolar Transistor, vilka kunde både tända och släcka ström. Strömriktare byggda med IGBTer kan därmed styra både aktiv och reaktiv effekt samtidigt. Idag byggs de flesta HVDC- överföringar med denna teknik. På grund av önskan att använda fossilfri generering såsom vind och solkraft verkar marknaden nu vara omättlig vilket illustreras av den order som bärgades av Hitachi i Ludvika (tidigare Asea och ABB) förra året på 143 miljarder kr, omfattande ett antal kraftöverföringar med kabel till fastlandet från vindkraftgeneratorer i Nordsjön.

Gunnar Flisberg är en erkänd expert inom elektrisk kraftöverföring speciellt avseende överföring med högspänd likström. Efter civilingenjörsexamen från Chalmers 1967 har Gunnar arbetat huvudsakligen för Asea/ABB med teknisk analys och konstruktion av elektriska nät samt under 15 år som marknads och försäljningschef worldwide av anläggningar för högspänd likström.  Han innehar ett flertal patent samt ett tjugotal artiklar publicerade i elektrotekniska publikationer. År 2008 erhöll han tillsammans med fyra kollegor IVA stora teknikpris för utvecklingen av likströmsystem för 800 kilovolt. Sedan 2011 har han verkat som fristående konsult. 

Tid: 10 april kl 18.00.
Vi samlas 30 minuter innan för en kopp kaffe.

Plats: LiU Campus Norrköping, Hörsal K4.
Adress Kungsgatan 40 (Ingång från Skvallertorget)

Anmälan: Du anmäler dig till Roland Ekinge, rolandbekinge@gmail.com eller annars på
0702007399.
Ett gemensamt anmälningsformulär finns också: Länk

Sammankomsten planeras tillsammans med Norrköpings Polytekniska Förening

Sista anmälningsdag är den 5 april.

Styrelsen hälsar dig mycket välkommen!
Henrik, Ordf.